Шукати

Європейські єпископати до ЄС: гарантувати сталий розвиток та мир в Арктиці

Комісія Єпископатів Європейського Союзу та Конференція Європейських комісій з питань справедливості та миру опублікували спільну заяву, що стала внеском у публічну консультацію щодо майбутньої політики ЄС в Арктиці. У документі вказується на відповідальність ЄС за забезпечення сталого розвитку та миру в цьому регіоні.

Світлана Духович – Ватикан

«Арктика повинна бути пріоритетом для Європейського Союзу. Тут проживає понад чотири мільйони людей, у тому числі понад 40 різних корінних етнічних груп та півмільйона громадян ЄС, причому три з арктичних країн є державами-членами ЄС (Данія, Фінляндія та Швеція)», зазначається у спільній заяві Комісії Єпископатів Європейського Союзу (COMECE) та Конференції Європейських комісій з питань справедливості та миру (Justice & Peace Europe), опублікованій в рамках їхньої участі в публічній консультації щодо майбутньої політики ЄС в Арктиці. Політика ЄС щодо Арктики регулярно оновлюється з часу її першого прийняття у 2008 році. Останнє оновлення відбулося 2016 року. Цьогорічна публічна консультація, що розпочалася у червні та завершилася 10 листопада, ставила собі за мету відповісти на взаємопов'язані екологічні, соціально-економічні, геополітичні виклики, а також проблеми, пов’язані з дотриманням прав людини.

Зміни, що піддають небезпеці Арктику

У заяві COMECE та Justice & Peace Europe, яка була написана також у співпраці з місцевими Церквами, зазначається, що незважаючи на дедалі більше усвідомлення визначальної ролі Арктики у виживанні людей та планети, «вона стає центром економічної та геополітичної конкуренції».

“Зміна клімату, разом із швидким потеплінням Арктики та таненням льоду з безпрецедентною швидкістю, – читаємо в заяві, – відкрили регіон для бізнесу, і це прискорило геополітичні зміни, що призвело до збільшення кількості учасників та інтересів у регіоні. Європейському Союзові належить закономірна роль і відповідальність за забезпечення сталої та мирної Арктики, яка б зосереджувала основну увагу на своїх мешканцях.”

Права людини – в центрі

Автори документа підкреслюють, що «людський вимір повинен мати чіткіше вираження в майбутній політиці, включаючи охорону здоров'я, безпеку та соціально-економічне розширення можливостей місцевих громад та трудових мігрантів, що перебувають у регіоні». Поряд із посиленням захисту людських прав, включаючи земельні, соціальні, культурні, релігійні та мовні права тубільного населення, вони заохочують ЄС надавати першочергове значення підвищенню сталості місцевих громад з огляду на необхідні пристосування, спричинені зміною клімату та її наслідками. Багатство природних ресурсів, присутніх в Арктичному регіоні, та їхня підвищена доступність завдяки таненню льоду підсилює небезпеку визискування навколишнього середовища та місцевого населення.

Зобов’язуючі механізми соціальної відповідальності

Посилаючись на заклик Папи Франциска до цілісної екології, захисту довкілля та побудови справедливого соціального й економічного порядку, представники Комісії Єпископатів Європейського Союзу та Конференції Європейських комісій з питань справедливості та миру наголошують, що майбутня політика ЄС щодо Арктики повинна включати «зобов’язуючий механізм спільної соціальної відповідальності, що вимагатиме від компаній повністю відповідати міжнародно визнаним правам людини, соціальним та екологічним стандартам». З метою усунення ризику фрагментації регіону, ЄС повинен запроваджувати нові інклюзивні способи багатосторонньої взаємодії з усіма регіональними та місцевими суб'єктами, включаючи корінні громади.

В заяві вказується також на важливу роль Церков та релігійних громад у сприянні сталому людському розвитку та миру на низовому рівні, тому ЄС повинен брати їх до уваги як партнерів у спільному вирішенні проблем, що стосуються Арктичного регіону.

16 листопада 2020, 15:09