Шукати

Монсеньйор Урбанчик: Долати дискримінацію, шануючи гідність кожного

Виступаючи під час конференції, присвяченої подоланню всіх форм нетерпимості та дискримінації, Постійний представник Святого Престолу при ОБСЄ вказав на те, усі основні людські права та фундаментальні свободи ґрунтуються на визнанні рівної, притаманної та невід’ємної гідності кожної людини.

Світлана Духович – Ватикан

Монсеньйор Януш Урбанчик, Постійний представник Святого Престолу при ОБСЄ, виступив під час трьох сесій конференції на тему «Подолання всіх форм нетерпимості та дискримінації», що відбулася у Відні 25 і 26 травня 2020 року. 

Рівність гідності кожної людини 

Описуючи поняття рівності під час першої сесії конференції, доповідач наголосив, що «кожна людина має рівну, притаманну й невід’ємну гідність, з якої випливають усі основні людські права та фундаментальні свободи». Пошана до людської гідності, за його словами, повинна ґрунтуватися на здоровій рівновазі між тим, що є спільним з іншими людьми, й тим, що є унікальним. 

Ватиканський дипломат підкреслив, що, на жаль, пандемія Covid-19 спричинила зростання нерівності серед людей та дискримінаційне ставлення, в залежності від соціального походження, достатку чи віку. Він наголосив, що злочини ненависті та інші форми нетерпимості та дискримінації можуть бути спрямовані як проти меншин, так і проти більшості. Священик зазначив, що термін «меншини» часто використовується як синонім до «жертви», тому важливо приділяти однакову увагу всім випадкам дискримінації, незалежно від того, на кого вони спрямовані.

Монсеньйор Урбанчик вказав на тісний зв'язок між толерантністю та пошаною до прав людини та її основних свобод. Толерантність, за його словами, не може використовуватися як алібі для заперечення прав людини. 

Нетерпимість в Інтернеті може призвести до насилля

Виступаючи під час другої сесії, що була присвячена нетерпимості та дискримінації в Інтернеті, представник Святого Престолу при ОБСЄ зазначив, що за даними Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), у всіх частинах регіону ОБСЄ трапляються акти нетерпимості та дискримінації, включаючи злочини ненависті проти християн та представників інших релігій. До них відносяться погрози, насильницькі напади, вбивства та осквернення церков і культових місць, кладовищ та інших релігійних об’єктів. Одна з причин цього, за його словами, полягає в тому, що у «в усьому регіоні ОБСЄ існує розрив між релігійною вірою та практикуванням релігії». «На жаль, – підкреслив він, – зростає помилкова думка про те, що релігії можуть мати негативний вплив чи бути загрозою для добробуту наших суспільств». 

Нетерпимість в Інтернеті може призвести до насилля

Він зауважив, що в контексті пандемії Covid-19 особливу увагу слід звернути на Інтернет, а особливо, на соціальні мережі, бо люди почали проводити набагато більше часу в мережі. «Цифровий простір, – додав ватиканський дипломат, – може стати форумом для зневаги або підбурювання до культурних, національних та релігійних груп, включаючи пропаганду неповажного поводження або провокаційне зображення релігійних символів». Це все, як він пояснив, може призвести до насильства, бо воно не виникає раптово, а є завершальним етапом «слизького скочування», що починається з насмішок, переходить у дискримінацію і закінчується відвертим насильством. Тому кожен повинен відповідально ставитися до свого права на свободу слова. 

Меншини: запобігати тому, аби дискримінація переросла в конфлікт

Під час третьої сесії конференції ОБСЄ, присвяченої подоланню нетерпимості та дискримінації, її учасники обговорювали питання того, як запобігти переростанню дискримінації в конфлікт. «Трудитися задля суспільства толерантності та релігійного, культурного й національного різноманіття, – зазначив у своїй доповіді Монсеньйор Януш Урбанчик, – означає визнавати цінність багатокультурності та необхідної взаємодоповнюваності культур. А це, в свою чергу, призводить до взаємної співпраці та пошани між різними складовими громадянського суспільства, серед яких є також національні меншини». 

У цьому контексті ватиканський дипломат вказав на важливість дотримання двох принципів. Перший – це притаманна гідність кожної людини незалежно від її етнічного, культурного, національного походження чи релігійної віри. А другий – це фундаментальна єдність людства, завдяки якій всі національні спільноти наділені однаковою гідністю. «Насправді демократичне суспільство, – підкреслив він – повинно гарантувати участь національних меншин у політичному, економічному, соціальному, культурному та релігійному житті».

Права та обов’язки меншин

Доповідач зазначив, що криза, спричинена пандемією Covid-19, стала випробуванням для численних установ, особливо, у сфері охорони здоров'я. Він зауважив, що на всій території ОБСЄ спостерігалося обмеження або порушення прав та основних свобод людей. В деяких випадках національні меншини були позбавлені доступу до систем охорони здоров'я або необхідної інформації на своїй мові. Монсеньйор Урбанчик підкреслив також, що члени цих громад також мають обов'язки перед суспільством та державою, в якій проживають: вони зобов'язані трудитися, як і всі громадяни, задля загального добра країни, меншини повинні гарантувати свободу та пошану до гідності до всіх членів своєї спільноти, навіть якщо їхні рішення протирічать традиції.

28 травня 2020, 14:50