Шукати

Архиєпископ Ауза: гідна праця та освіта – протиотрута від бідності

Забезпечення гідної праці для всіх, покращення освіти, охорони здоров’я, створення надійної системи соціального захисту та надання підтримки жінкам в сільських місцевостях – на такі необхідні кроки на шляху подолання бідності вказав архиєпископ Бернардіто Ауза, виступаючи на 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Світлана Духович – Ватикан

731 мільйони людей у світі до тепер живуть в крайній бідності. На цьому наголосив Апостольський Нунцій і Постійний Спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку архиєпископ Бернардіто Ауза, виступаючи під час 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, присвяченої темі «Викорінення бідності та інших питань розвитку», 16 жовтня 2019 р. «Незважаючи на поступ, здійснений від часу затвердження Цілей сталого розвитку 2030, – зазначив він, – рівень бідності й надалі залишається тривожним, насамперед, у найменш розвинених країнах (НРК), і, особливо в Африці». Архиєпископ Ауза додав, що згідно з останньою доповіддю Генерального Секретаря про втілення Третьої декади ООН щодо ліквідації бідності (2018–2027), світ у цілому ще не став на шлях до викорінення крайньої бідності до 2030 року.

Архиєпископ Бернардіто Ауза
Архиєпископ Бернардіто Ауза

Для подолання бідності не вистачає тільки підвищити зарплату

Пояснюючи термін «бідність», Ватиканський дипломат зазначив, що йдеться не тільки про «виключення з економічного розвитку, а радше, про багатовимірне явище, що випливає із взаємопов’язаних факторів і проявляється в різних вимірах людського життя, таких як освітній, соціальний, політичний, культурний і духовний».

За його словами, викорінення бідності, вимагає чогось більшого, аніж економічні заходи, спрямовані на збільшення зарплати, бо, як показує досвід і статистичні дані, тільки саме зростання доходу на душу населення не призводить до значного скорочення бідності.

Гідна праця, доступ до освіти, охорона здоров’я та соціальний захист

Подаючи пропозиції, щодо заходів, спрямованих на вирішення цієї проблеми, архиєпископ Бернардіто Ауза зазначив, що потрібно враховувати цілісний розвиток усієї людини та вирішувати складну реальність бідності шляхом забезпечення гідної праці для всіх, покращення освіти, охорони здоров’я, створення надійної системи соціального захисту та надання підтримки жінкам, особливо, в сільських місцевостях.

Зупиняючись на першому із згаданих пунктів, що стосується забезпечення всім гідної праці, доповідач зазначив, що це є одним із найефективніших шляхів подолання бідності. Права й потреби працівників, за його словами, повинні бути в центрі економіки й соціальної політики.

Стосовно освіти, що є «основною протиотрутою від бідності», доповідач наголосив, що отримуючи рівний доступ до якісної освіти, діти, молодь і дорослі не тільки здобувають знання й навики, потрібні для майбутньої праці, але й можуть духовно розвиватись.

Звертаючи увагу на ще один суттєвий елемент на шляху подолання бідності, яким є охорона здоров’я, Представник Святого Престолу зазначив, що майже 100 мільйонів осіб у світі щороку потрапляють у крайню бідність задля витрат на охорону здоров’я.

Серед заходів системи соціального захисту, що сприяють подоланню бідності, доповідач назвав декретну відпустку, соціальну допомогу сім’ям та потребуючим особам.

Один із важливих кроків у викоріненні бідності, за словами архиєпископа Бернардіто Аузи, полягає в тому, аби надати підтримку жінкам у сільських місцевостях, створюючи доступ до якісної освіти, допомагаючи знайти працю та поєднати її з домашніми обов’язками, чи підтримати в започаткуванні власної підприємницької діяльності.

18 жовтня 2019, 14:18