Шукати

2021.03.21 Giornata contro il razzismo

Ойкономія - 1. Вступ і представлення нового циклу

Представляємо вам рубрику яка має назву «Ойкономія: християнський погляд на економічне життя». В першу чергу, важливо висвітлити значення самого слова ойкономія і багатство різноманіття його використання. Сам термін Οίκονομία має давньогрецьке походження і стосується ідеї управління домогосподарством, де οἶκος, ойкос – означає дім та домашні обов’язки та νόμος номос – закон. У богословському розумінні слово oίκονομία (ікономія) можемо пояснити як управління світом згідно з шляхом, окресленим Господом

01 березня 2023