Шукати

Єпископи ЄС: аборт не є дбанням про репродуктивне здоров'я

З огляду на заплановані в Європейському парламенті дебати щодо постанови про репродуктивне здоров’я, яка передбачає так зване «право на аборт», європейські єпископи нагадують про права ненародженої дитини та про право на свободу сумління.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Секретаріат Комісії Єпископських Конференцій Європи (COMECE) поширив заяву з приводу дебатів і голосування щодо так званого «Рапорту Матіча», запланованого під час наступної пленарної сесії Європарламенту, що відбуватиметься в Брюсселі 23 і 24 червня. Представлений хорватським євродепутатом Предраґом Фредом Матічем документ має назву «Ситуація щодо сексуального та репродуктивного здоров’я і відповідних прав у ЄС в контексті здоров’я жінок».

«Так» праву на здоров’я, «ні» однобічному баченню

Представництво католицьких єпископатів Європейського Союзу зазначає, що Церква визнає важливість захисту здоров’я та прав жінок і закликає євродепутатів «взяти до уваги делікатність і складність досліджуваного питання, що вимагає юридичної та етичної рівноваги всіх дотичних прав». «Католицька Церква надає значення здоров’ю, як основоположному благу для гідного життя», – читаємо в заяві, а тому комісія єпископатів належно сприймає «фундаментальну стурбованість, вміщену в доповіді, аби захистити здоров’я та права жінок», однак, вона «висловлює застереження щодо деяких декларацій та аргументів, вміщених у чернетці постанови».

Насамперед, ця резолюція, «порушуючи принцип субсидіарності», ігнорує відповідальність держав за те, щоби визначати власну політику в медичній сфері, організуванні й наданні медичних послуг. І це має особливе значення, насамперед, у «високочутливих сферах, як от регламентування державами-членами умов для здійснення аборту». Тож COMECE «з прикрістю» підкреслює, що згадана постанова позначена «однобічним баченням в усьому, й особливо, в питанні добровільного переривання вагітності, не беручи повністю до уваги життєві ситуації зацікавлених осіб і їхні відповідні людські права».

Права ненародженої дитини

У «Доповіді Матіча» аборт представлений як «суттєва медична послуга, яка повинна бути доступною для всіх». Але це визначення, стверджують представники європейських єпископів, «етично неприйнятне». «Людське життя, також і те, яке ще не народилося, має власну гідність і власні права від миті зачаття, оскільки дитина, що має народитися, створена на Божі образ і подобу й завдячує своє життя Його волі, – читаємо в заяві. – З точки зору Церкви аборт не є засобом родинного планування чи звичайною частиною медичної допомоги».

Свобода совісті та право на спротив сумління

Водночас, європейські єпископи звертають увагу на те, що «Доповідь Матіча» заперечує «фундаментальне право на спротив сумління, яке є виявом свободи совісті, передбаченої статтею 10.1 Хартії фундаментальних прав ЄС». Таким чином, йдеться про очевидне зневажання «як права організацій, які основуються на релігії чи вірі, дотримуватися власних етичних принципів та надавати свої послуги згідно з ними», так і право «окремих осіб слідувати за власним сумлінням». У цьому контексті Комісія Єпископатів Європейського Союзу закликає євродепутатів до більшого усвідомлення та відповідальності під час голосування.

18 червня 2021, 13:10