தேடுதல்

Vatican News
கிறிஸ்தவர்களுடன் இணைந்து, 'விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே' என்ற செபத்தைச் சொல்லும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் கிறிஸ்தவர்களுடன் இணைந்து, 'விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே' என்ற செபத்தைச் சொல்லும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்  (Vatican Media)

உலக கிறிஸ்தவர்களோடு இணைந்து செபித்த திருத்தந்தை

மரியன்னையைப் போலவே, நாமும், இறைவனின் கரங்களில் நம்மையே ஒப்படைத்து, ஒரே உள்ளத்துடனும், ஒரே ஆன்மாவுடனும் இணைந்து 'விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே' என்ற செபத்தைச் சொல்வோம் – திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்
25 March 2020, 15:59