Tafuta

Tafakari ya Neno la Mungu, Jumapili ya Pili ya Kipindi cha Kwaresima: Yesu anapanda kwenda mlimani na huko uso wake unang'ara na kushuhudiwa na Mitume wake wateule: Petro, Yakobo na Yohane. Tafakari ya Neno la Mungu, Jumapili ya Pili ya Kipindi cha Kwaresima: Yesu anapanda kwenda mlimani na huko uso wake unang'ara na kushuhudiwa na Mitume wake wateule: Petro, Yakobo na Yohane. 

Tafakari Jumapili 2 Kwaresima: Yesu Anapanda Kwenda Mlimani!

Tukio la kung’aa sura mlimani linatokea siku sita baada ya kuwa amewaambia wanafunzi wake juu ya kukataliwa kwake, kuteswa, kufa na siku ya tatu kufufuka. Hivyo, kupanda mlimani ni mwaliko kwa wafuasi wake kupitia njia ile anayopitia yeye, yaani mateso, kifo na ufufuko. Yesu Kristo anawapa tena nafasi hii ya pekee kwa hawa wanafunzi wake watatu ili wawe ni mashuhuda wa imani!

Na Padre Gaston George Mkude, - Roma.

Amani na Salama! Kila mwaka Dominika ya Pili ya Kwaresima Injili ni juu ya kung’ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hata hivyo ujumbe wa Injili ya leo si rahisi sana kuuelewa maana umetolewa kwa lugha ya picha na mficho isiyo wazi sana. Hivyo ni vyema kutafakari kwa makini na kuelewa maana ya lugha hiyo ya picha. Tukio la kung’aa sura linatokea katika sehemu ya juu, yaani mlimani ambako Yesu Kristo alienda na wafuasi wake watatu, ambao pia ndio watakuwepo katika usiku ule wa mateso katika bustani ya Getsemani. (Marko 14:33). Mwinjili Marko anatilia mkazo kuwa waliokuwa wao tu. Mwinjili Marko hasemi ulikuwa ni mlima gani ila anasema ni sehemu ya juu au mlimani. Yesu Kristo katika tukio hili la kwenda mlimani na wanafunzi wake watatu, alifanya kama marabi wa nyakati zake. Rabi kwa desturi aliwachukua wanafunzi wake na kuwatenga na wengine ili kuwafunulia siri au fundisho ambalo lingekuwa ni gumu kueleweka na wengine wasiokuwa wameandaliwa vema. Hata pale Mlima Sinai, ni Musa peke yake aliyeenda kupokea Amri na maagizo ya Mungu kwa ajili ya watu wa taifa la Israeli. (Kutoka 19:2), na baadaye akaenda pamoja na Haruni, Nadabu na Abiu (Kutoka 24:1) Hivyo pale ambapo Mungu alipenda kujifunua, haikuwa kwa ajili ya watu wote bali kwa wachache aliopenda na kuwateua ili ajidhihirishe kwao.

Tukio la kung’aa sura mlimani linatokea siku sita baada ya kuwa amewaambia wanafunzi wake juu ya kukataliwa kwake, kuteswa, kufa na siku ya tatu kufufuka. Hivyo, kupanda mlimani ni mwaliko kwa wafuasi wake kupitia njia ile anayopitia yeye, yaani mateso, kifo na ufufuko. Yesu Kristo anawapa tena nafasi hii ya pekee kwa hawa wanafunzi wake watatu. Kupanda mlimani maana yake ni kuwa na mwono na mtazamo mpya tofauti na ule wa ulimwengu huu, mtazamo wa chini, au wa kidunia. Ni kuwa na mtazamo wa Kimungu, kuenenda katika njia na mapenzi yake.  Hivyo mlima hapa sio tu sehemu ya kijiografia kama tunavyoweza kuishia kufikiri ila ina maana ya juu zaidi, na ndio maana ya Kitaalimungu. Ni kuingia katika mahusiano mapya na Mungu mwenyewe. Ni kuwaza pamoja na Mungu kadiri ya Neno lake na matendo yake makuu. Hivyo tunaalikwa wewe na mimi kukaa pamoja na Yesu Kristo kama tunataka kuwa na muono na mtazamo wa Kimungu katika hija yetu kuelekea maisha ya urafiki na Mungu, maisha ya upendo wa kweli kwa Muumba wetu na ulimwengu mzima. Ni kuwatenga katika kuwa na mwono na mtazamo wa kiulimwengu ili wawe na mtazamo na muono mpya.

Kwaresima ni kipindi cha neema, kwani ni kipindi cha kukaa karibu zaidi na Mungu kwa sala, kufunga na kwa matendo ya huruma: kiroho na kimwili au upendo kwa jirani. Kitendo cha Yesu kugeuka sura kwa Kigiriki ni μεταμορθοσ (metamorfos), ni mabadiliko ya umbo, ni kuwa mpya tofauti na awali. Hivyo Yesu Kristo anakuwa na mwonekano mpya tofauti na ule wa mwanzo kabla ya kupanda mlimani. Ni mwonekano katika utukufu wake, anajifunua kwa wale wanafunzi wake kuwa kweli Yeye Ni Mungu, ni Masiha na Kristo au Mpakwa mafuta wa Mungu. Kung’aa sura na mavazi yake kuwa meupe ni ishara ya uwepo wa Mungu. Rangi nyeupe ilikuwa ni ishara ya sikukuu na furaha, na ulimwengu mpya wa Kimungu. Katika ufalme wa Mungu, wateule wa Mungu mavazi yao yatang’aa kama miali ya jua. (Ufunuo 7:13) Musa na Eliya ni kati ya watu muhimu sana katika historia ya Taifa la Israeli.  Ni kupitia Musa, Mwenyezi Mungu anamtumia katika kuwatoa utumwani Misri watu wake na pia kuwakabidhi Amri kumi au Torati. Musa alitabiri juu ya ujio wa Masiha ambaye Wanawaisraeli wanaalikwa kumsikiliza. (Kumb 18:15). Eliya ni nabii aliyechukuliwa juu mbinguni na ilitabiliwa kurudi kwake kabla ya ujio wa Masiha, hivyo anakuwepo katika tukio hilo ili unabii utimie. (Wafalme 2:11-12)

Mtume Simon Petro anazungumzia juu ya kujenga vibanda vitatu. Kila mwaka baada ya mavuno, kulikuwa na sherehe au sikukuu ya vibanda, wayahudi walijenga vibanda kukumbuka muda babu zao walipokuwa jangwani kabla ya kufika katika nchi ya ahadi. Ni kumbukumbu ya mambo yaliyopita ili kuweze kuangalia mambo ya usoni. Nabii Zakaria alitabiri kuwa, katika ujio wa Masiha wote watakusanyika Yerusalemu na kufanya sikukuu ya vibanda. Hivyo marabi walifundisha watu kuwa ujio wa Masiha ni mwanzo wa kujenga vibanda vya kudumu, kwani Masiha analeta amani na furaha ya kudumu. Lakini pia Simon Petro kwa kutaka kujenga vibanda ni kuonesha hali yetu ya kuridhika baada ya kuonja: utakatifu, wema na ukuu na utukufu wa Mungu bila kutaka kurudi katika maisha ya kawaida ya kila siku ili kuweza kuwashirikisha na wengine. Mkristo ni yule anayetoka katika ubinafsi wake na kuwafikiria wengine, ni yule anayewashirikisha wengine makuu na upendo wa Mungu.

Na ndio mwaliko kwetu kila baada ya Adhimisho la Ekaristi kila Dominika, kurudi na kuwashirikisha ndugu zetu upendo na makuu na utukufu wa Mungu. Ni kurudi katika familia zetu, sehemu zetu za kazi na kwingine kupeleka ujumbe wa Mungu. Kurudi na kuishi kadiri ya Neno la Mungu tulilolisikia na kwa msaada wa nguvu ya Ekaristi Takatifu, chakula chetu cha kiroho. Tunaambiwa walikuwa na woga, uoga huu sio ule kwa vile kulikuwa na kitu au jambo hatarishi mbele yao bali ni mshangao wa makuu ya Mungu. Ni mshangao unaompata kila mmoja wetu anapokutana na utukufu wa Mungu katika maisha yake. Kivuli na wingu si ishara ngeni katika Agano la Kale, ambazo daima zinatumika kuonesha uwepo wa Mungu. Mwenyezi Mungu anajifunua kwa Musa katika wingu. (Kutoka 19:9) Wingu liliwaongoza wanawaisraeli jangwani (Kutoka 40:34-39) na kufunika mahali pale ambapo Musa alikutana na Mungu (Kutoka 33:9-11). Na mwisho sauti kutoka juu ikiwaalika wanafunzi wake kumsikiliza Yesu Kristo aliye Mwana mpendwa wa Mungu. Ni mwaliko pia kwangu na kwako kila mara kumsikiliza Yesu Kristo katika maisha yetu. Kipindi cha Kwaresima ni kipindi cha neema na hivyo tujitahidi kulisoma na kuliishi Neno la Mungu, tumsikilize Mungu ili tuenende kadiri ya Neno lake.

Katika sehemu ya Injili ya leo tunaona Mwinjili Marko anajaribu kutoa jibu la swali lililowasumbua wanafunzi na wafuasi wake Yesu Kristo tangu mwanzo, juu ya utambulisho wake. Hata wanafunzi wake walikuwa bado kumuelewa kuwa Yesu ni Masiha au Kristo wa namna gani. Hata nao walikuwa na mitazamo ya kidunia kumhusu Masiha, kuwa ni mfalme mwenye nguvu anayekuja kupambana na kupigana ili kuwarejeshea tena heshima ya ufalme kama ule wa Daudi. Hivyo Yesu Kristo hata baada ya kuwafundisha kuwa lazima apitie njia ya mateso na kifo na ufufuko, anatumia tena nafasi hii ya leo kuwafunulia utukufu wake wa Kimungu na bado anarudi nao katika maisha ya kawaida ili kutimiza mpango na mapenzi ya Mungu Baba.  Ni mwaliko wa kushiriki katika kutoa maisha yetu kama zawadi kwa Mungu na kwa jirani nasi tutaweza kushiriki katika maisha ya utukufu wake wa milele. Tuzidi kusali na kumuomba Mungu neema za kuwa na mtazamo wa Kimungu katika maisha yetu ya siku kwa siku.

Padre au shemasi au askofu baada ya kumaliza Misa anatuaga kwa maneno haya katika Kilatini; “Ite Missa est”, ni mwaliko wa kwenda au kurudi katika maisha ya kila siku, maana misheni ile ya Yesu Kristo imekamilika, ndio mateso na kifo na ufufuko wake tunaouadhamisha katika kila Ibada ya Misa Takatifu, hivyo nasi hatuna budi kuakisi maisha yetu yafanane na fumbo lile tuliloadhimisha. Ni amri na agizo la kwenda na kutenda kwa maisha yetu kadiri ya Neno na Ekaristi Takatifu. Ni agizo la kushuka kutoka mlimani, kutoka mahali pale tulipokutana na Mungu ili tukawe mashuhuda wa upendo na huruma ya Mungu kwa watu wake. Jumapili na Kwaresima Njema. Endeleeni kutangaza na kushuhudia makuu ya Mungu katika maisha yenu!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

26 February 2021, 16:03