Išči

Kardinal Kevin Joseph Farrell, prefekt Dikasterija za laike, družino in življenje Kardinal Kevin Joseph Farrell, prefekt Dikasterija za laike, družino in življenje  Znotraj Vatikana

»Znotraj Vatikana.« Dikasterij za laike, družino in življenje

V okviru rubrike portala Vatican News z naslovom »Znotraj Vatikana« predstavljamo Dikasterij za laike, družino in življenje. O njegovem delovanju in poslanstvu je spregovoril prefekt, kardinal Kevin Joseph Farrell.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Dikasterij ustanovil papež Frančišek

Dikasterij je ustanovil papež Frančišek avgusta leta 2016, ko je v eno institucijo združil organe, pristojne za laike, družino in življenje. Po prefektovih besedah je rdeča nit, ki povezuje ta področja, temeljna vloga laikov v Cerkvi: ti so v prvi osebi poklicani, da prispevajo k formaciji krščanskega življenja drugih laikov ter prevzamejo večje odgovornosti v svojih župnijah in škofijah. Laiki, zlasti mladi, so poklicani, da s svojim ustvarjalnim in »vizionarskim« zanosom prispevajo k poslanstvu Cerkve ter postanejo misijonarji med svojimi vrstniki.

Vloga laikov v Cerkvi

Kardinal Farrell je poudaril, da so poročeni laiki tisti, ki lahko bolje od kogarkoli drugega prevzamejo odgovornost, da pripravljajo na zakon in spremljajo druge pare. Laiki morajo biti prav tako prisotni v svetu politike, da bodo vlade usmerjali k sprejemanju ustreznih ukrepov za obrambo življenja, v prid družinam, ostarelim, mladim, osebam s posebnimi potrebami ali tistim, ki se soočajo z mnogimi drugimi oblikami šibkosti. Sveti oče želi, da bi bil Dikasterij organizem Svetega sedeža, ki bi spodbujal prisotnost laikov na vseh področjih, tako civilnih kot cerkvenih, ter bi presegal sterilne oblike klerikalizma in elitizma, ki še vedno obstajajo, zlasti v nekaterih državah. Papež želi spodbujati protagonizem vseh laikov, ne glede na njihov družbeni položaj.

Sejna soba
Sejna soba

Posebna pozornost namenjena formaciji laikov

V nadaljevanju pogovora je prefekt spregovoril o delovanju Dikasterija, ki ga vodi. Dejal je, da je papež Frančišek med obiskom Dikasterija 30. oktobra 2017 izrazil željo, da bi bili v njem zaposleni večinoma laiki in da bi bili v službi drugim laikom. Zato je pri delu z mladimi, z družinami ter cerkvenimi gibanji posebna pozornost namenjena formaciji laikov na vseh ravneh. Gre za formacijo na področju vere in duhovnega življenja, apostolata ter krščanskega pričevanja v družbi, kulturi in politiki.

Nekatere konkretne pobude v preteklih letih

Kardinal Farrell je nato predstavil nekatere konkretne pobude, ki so jih organizirali v preteklih letih. Po opravljeni študiji v sodelovanju s škofovskimi konferencami z vsega sveta je potekalo delovno srečanje z naslovom »Pospeševanje in formacija vernih laikov. Dobre prakse.« Udeležilo se ga je okoli 40 predstavnikov različnih škofovskih konferenc z vsega sveta, njegov namen pa je bil spodbuditi laike, da bi v polnosti izrazili svojo krstno poklicanost in poslanstvo, v skladu z raznolikostjo kultur in izročil posameznih držav. Prav tako so iskali možnosti za pomoč, podporo in spodbudo, ki jih lahko Dikasterij nudi škofovskim konferencam, ki še niso razvile različnih oblik formacije za laike, poleg tistih, ki so povezane s pripravo na zakramente. Na tem simpoziju se je prav tako porodila ideja o novi spletni strani Dikasterija laityinvolved.org. Na njej so predstavljene pobude in dobre prakse evangelizacije, formacije ter spodbud za laike, ki so bile uspešne v nekaterih državah, in bi bile lahko predlagane na mnogih drugih krajih.
Poleg tega je prefekt poudaril, da je prvo plenarno zasedanje Dikasterija leta 2019 potekalo pod naslovom »Verni laiki, identiteta in poslanstvo v svetu.« Na njem so sodelovali člani in svetovalci, ki so spregovorili o zanimivih in pomembnih pobudah, povezanih s cilji v prihodnjih letih.

Kardinal Farrel na delovnem mestu
Kardinal Farrel na delovnem mestu

Mednarodna združenja in cerkvena gibanja

Med vernimi laiki, za katere skrbi Dikasterij, so tudi mnogi laiki, ki so del Dikasteriju pridruženih stvarnosti. Veliko dela je zato povezanega z ustanavljanjem in priznanjem mednarodnih združenj vernikov ter cerkvenih gibanj, s potrjevanjem njihovih statutov ter preučevanjem upravnih pritožb glede zadev, ki so v pristojnosti Dikasterija.

»Urad ženska«, urad »Cerkev in šport« ter mladi

Manj znano je, da obstajata tudi dva posebna urada, ki sta zelo pomembna s pastoralnega vidika. Prvi je »Urad ženska«, namen katerega je poglobiti cerkveno razmišljanje o identiteti in poslanstvu ženske v Cerkvi in družbi, drugi pa urad »Cerkev in šport«. Slednji je neke vrste »opazovalnica« sveta športa, z namenom, da bi v krajevnih Cerkvah ponovno spodbudili občutljivost za pastoralno skrb športnih okolij.
Posebno mesto v prostranem svetu laikov predstavljajo mladi. Dikasterij spodbuja in organizira pobude svetega očeta na področju pastorale mladih, veliko moči, časa in dela je potrebnega predvsem za organizacijo Svetovnih dni mladih.

Skrb za družino

Dikasterij je pristojen tudi za področje družine in življenja: v središče je postavljena pastoralna skrb za družino, zaščito njenega dostojanstva in blagra, ki temeljita na zakramentu zakona; spodbuja se njene pravice in odgovornost v Cerkvi in civilni družbi. Dikasterij organizira mednarodne simpozije in druge dogodke na temo družine. Poleg tega spremlja dejavnosti ustanov, združenj, cerkvenih gibanj in katoliških organizacij, tako narodnih kot tudi mednarodnih, katerih cilj je blagor družine. Prav tako skrbi za poglobitev nauka o družini ter širjenje preko primerne kateheze. V želji po nudenju konkretnih formativnih sredstev spodbuja študij o duhovnosti zakona in družine, skrbi za smernice programov za pare in mlade zakonce ter pomoč družinam pri vzgoji mladih k veri in življenju v Cerkvi in družbi. Posebna pozornost je namenjena medgeneracijskemu dialogu, revnim in tistim, ki so odrinjeni na rob družbe. Končno Dikasterij prav tako spodbuja odprtost družin za posvojitev in rejništvo otrok ter skrb za ostarele.

Sveta Družina
Sveta Družina

Varovanje življenja

Prefekt je nato spomnil, da pomemben vidik dela predstavlja tudi podpora in koordinacija pobud za zaščito človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. Sodelujejo z organizacijami in združenji, ki pomagajo ženskam in družinam sprejeti ter varovati dar življenja, posebej v primerih težkih nosečnosti, ter preprečiti odločitev za splav. Podpirajo pa tudi programe, namenjene ženam, ki so splavile. Naloga Dikasterija je prav tako spodbujanje formacije vernikov, ki temelji na katoliškem moralnem nauku in cerkvenem učiteljstvu, predvsem glede poglavitnih problematik s področja biomedicine in prava ter ideologij, ki zadevajo človeško življenje ter stvarnost človeštva.

Organizacija Svetovnih dni mladih

Kardinal Farrell je v nadaljevanju intervjuja spregovoril o vlogi Dikasterija za laike, družino in življenje pri organizaciji dveh odmevnih dogodkov: to so Svetovni dnevi mladih ter Svetovna srečanja družin. Oba zahtevata precej dela in usklajevanja med Svetim sedežem, lokalnim organizacijskim odborom ter s škofijami po vsem svetu. Gre za priprave, ki potekajo praktično v stalnem ciklu, to je skoraj brez kakršnekoli prekinitve med enim in drugim Svetovnim dnevom mladih. Ta srečanja so z leti postala zelo odmevna po vsem svetu, ne le na cerkveni ravni, ampak tudi na družbeni, posebej za države gostiteljice. Dikasterij skrbi za pripravo katehez, ki zaznamujejo dneve pred srečanjem s papežem: izbere govornike in organizira srečanja po jezikovnih skupinah. Za logistiko Svetovnega dneva mladih, ki vključuje pripravo prostorov in sprejem, pa poskrbi škofija, ki gosti srečanje. Kljub temu pa ima tudi v tem primeru Dikasterij pomembno vlogo, saj lokalnemu organizacijskemu odboru pomaga s svojimi dolgoletnimi izkušnjami iz preteklosti. Kot je znano, Svetovni dnevi mladih navadno potekajo na tri leta, medtem ko se jih po škofijah obhaja vsako leto. Cilj Dikasterija je, da bi ta srečanja postala neprekinjena pot formacije, evangelizacije in spremljanja mladih; da ne bi bila zreducirana na neko vmesno obdobje, ki je sicer intenzivno in čustveno, ter bi ostajala izolirana, ne da bi pustila sled v konkretnem življenju mladih. Svetovni dnevi mladih naj bi bili vrhunec, vesel in slavilen dogodek postopne in poglobljene poti, ki bi mladim pomagala vsako leto rasti ter bi v njih obrodila dolgotrajne sadove. Kot del te stalne poti z mladimi in za mlade Dikasterij skrbi za osveščanje škofovskih konferenc, da bi bolj poudarile pomen škofijskih Svetovnih dni mladih. Na to je po kardinalovih besedah spomnil tudi papež Frančišek, ki je določil, da se od leta 2021 dalje le-ta ne bodo obhajala več na cvetno nedeljo, ampak na praznik Kristusa, Kralja vesoljstva. Na spletni strani Dikasterija je že na voljo dokument z naslovom »Pastoralne smernice za obhajanje Svetovnega dneva mladih v delnih Cerkvah«. V njem so predstavljeni škofijski Svetovni dnevi mladih ter predlogi, kako jih obhajati.

Svetovno srečanje družin v Rimu 2022
Svetovno srečanje družin v Rimu 2022

Svetovna srečanja družin

Tudi pri pripravi Svetovnih srečanj družin gre za dolgotrajen in zahteven proces, prav tako v sodelovanju z gostujočo škofijo. Dikasterij je zadolžen predvsem za pripravo Mednarodnega teološko-pastoralnega kongresa, ki poteka v prvih dneh srečanja. Udeležijo se ga škofi, ki so odgovorni za družino in življenje, zakonci predstavniki škofovskih konferenc in škofij, strokovnjaki, predstavniki gibanj in družinskih združenj. Sicer pa so nanj povabljene vse družine, ki želijo živeti dneve formacije in podelitve v ozračju prijateljstva, praznovanja in molitve. Ob tem je prefekt Farrell spomnil, da bo imelo 10. svetovno srečanje družin, ki bo potekalo junija 2022 v Rimu, poseben pomen, saj se bo z njim sklenilo leto družine Amoris Laetitia.

Leto družine Amoris Laetitia

Le-to se je pričelo 19. marca letos, na praznik sv. Jožefa, ko je minilo pet let od izida apostolske spodbude z istim imenom. Namen omenjene pobude je ponuditi nove priložnosti za premišljevanje in poglobitev, da bi mogli v pastorali udejanjati bogastvo papeževega dokumenta; doseči vsako osebo in vsako krščansko družino na svetu, da bi oznanjali, kako dragocen dar je zakon ter spodbujali poglavitno vlogo samih družin pri evangelizaciji.
V ta namen je Dikasterij že pričel z raznimi pobudami: vsak mesec objavi video posnetek, v katerem se sveti oče zaustavi ob poglavjih apostolske spodbude Amoris Laetitia, pa tudi pričevanja družin z vseh koncev sveta, ki spregovorijo o svoji izkušnji v vsakdanjem življenju.

Spletno srečanje Amoris Laetitia
Spletno srečanje Amoris Laetitia

Pozornost na stare starše in ostarele

Ob koncu pogovora se je kardinal Farrell zaustavil še ob pozornosti na stare starše in ostarele, ki predstavlja enega izmed poudarkov v pontifikatu papeža Frančiška. Dikasterij se namreč posveča tudi pastorali ostarelih ter spodbuja vse cerkvene stvarnosti, naj zanjo ustanovijo poseben urad. V isto smer gre tudi odločitev za razglasitev svetovnega dneva starih staršev in ostarelih, ki ga bomo prvič obhajali 25. julija letos (sporočilo papeža Frančiška): ostareli predstavljajo pomemben delež katoliških laikov in so prav tako protagonisti v Cerkvi. Njih je pandemija še posebej prizadela, sploh tiste, ki niso imeli ob sebi družine. Tudi v smeri te izkušnje so pobude Dikasterija umeščene v okvir pastorale, ki spodbuja družine, da bi sprejemale posebej ostarele, ki so najbolj osamljeni.

Kampanja "Ostarele osebe so tvoji stari starši"
Kampanja "Ostarele osebe so tvoji stari starši"
Prisluhni prispevku
Petek, 2. julij 2021, 13:59