Išči

Vatican News
SAFRICA-CULTURE-TRADITION-DIWALI

Kristjani in hindujci, graditelji bratstva in mirnega sobivanja

Papeški svet za medverski dialog hindujskim vernikom vošči ob njihovem prazniku deepavali, ki ga bodo obhajali 27. oktobra 2019. V sporočilu, ki ga je podpisal predsednik dikasterija, kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, jim zaželi, da bi ta praznik luči razsvetlil njihova srca in domove ter družinam in skupnostim prinesel »veselje in srečo, mir in blaginjo«. Obenem pa naj tudi »okrepi duha bratstva drug z drugim«.

Andreja Červek – Vatikan

Pomembno je, da je vsaka oseba, predvsem pa kristjani in hindujci, »graditeljica bratstva in mirnega sobivanja vsepovsod, kjer se nahaja«, se glasi povabilo papeškega sveta. Živimo v dobi, v kateri se po eni strani prizadeva za medverski in medkulturni dialog, sodelovanje in bratsko solidarnost, po drugi strani pa so navzoči apatičnost, brezbrižnost in celo sovraštvo med nekaterimi osebami različnih verskih pripadnosti. Do tega pogosto pride zaradi pomanjkljivega priznanja »drugega« kot brata ali sestre. Podobna drža se lahko porodi zaradi zavajajočih, sebičnih čustev in antipatije, ki preobračajo in destabilizirajo samo tkivo harmoničnega družbenega sobivanja.

Religija nas v temelju navdihuje, da v »drugem vidimo brata, ki ga je treba podpirati in ljubiti«, pri čemer se sporočilo sklicuje na Dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, ki sta ga 4. februarja 2019 podpisala papež Frančišek in veliki imam Ahmed Al Tayeb. Religija nas poleg tega uči, da spoštujemo nedotakljivo dostojanstvo in neodtujljive pravice drugih, brez vsakega neupravičenega predsodka do njihovega verovanja ali kulture. Samo takrat, ko pripadniki določene vere živijo življenje v skladu s svojo versko etiko, se jih bo lahko videlo kakor osebe, ki zares opravljajo vlogo graditeljev miru in pričevalcev o našem skupnem človeštvu. Zato morajo religije podpirati trud svojih vernikov za pristno življenje na način, da bodo »rodili sadove miru in bratstva, kajti v sami naravi religije je, da pospešuje vedno bolj solidarne odnose med ljudmi« (Janez Pavel II., Poslanica za XXV. svetovni dan miru, 1992). »Zatorej, živeti v duhu bratstva in prijateljstva preko stalnega dialoga je naravna krona verne osebe, hindujca ali kristjana,« je izpostavljeno v sporočilu.

Čeprav negativne novice prevladujejo na časopisnih naslovnicah, to ne sme zmanjšati naše odločnosti pri raztresanju semen bratstva, kajti obstaja morje skritega dobrega, ki raste in nam vliva upanje, da je skupaj s pripadniki drugih verstev in vsemi ljudmi dobre volje mogoče graditi svet solidarnosti in miru. »Prepričanje, da je izgradnja bratskega sveta mogoča je za nas zadosten razlog, da si še bolj prizadevamo za oblikovanje zgradbe bratstva in mirnega sobivanja, ko nam je mar za dobro vseh« (glej sporočilo papeža Frančiška ob medverskem molitvenem srečanju Mostovi miru v Bologni, 2018).

V sporočilu se spomni tudi na 150. obletnico rojstva Mahatme Gandhija, »izjemnega in pogumnega pričevalca resnice, ljubezni in nenasilja« (Janez Pavel II., Molitev za mir, Delhi, 1. februar 1986) in hrabrega protagonista človeškega bratstva in mirnega sobivanja. Prav je, da se navdihujemo pri njegovem zgledu, ko mirno sobivamo.

»Kot verniki, ukoreninjeni v svojih verskih prepričanjih in s skupno zaskrbljenostjo za blagostanje človeške družine, lahko združimo svoje roke z rokami različnih verskih tradicij in vseh oseb dobre volje ter si prizadevamo storiti vse, kar je mogoče, s čutom za skupno soodgovornost, za izgradnjo bolj bratske in mirnejše družbe,« se zaključi sporočilo Papeškega sveta za medverski dialog.

Torek, 22. oktober 2019, 14:18