Išči

Vatican News
2019.12.31 Vespri e Te Deum Visita presepio Piazza San Pietro

S papežem Frančiškom skozi minuli teden (30. dec. 2019 – 4. jan. 2020)

Andreja Červek – Vatikan

Žena, ki je stkala človeškost Boga

Cerkev je v novo koledarsko leto 2020 vstopila s slovesnim praznikom Marije, Božje Matere. Papež Frančišek je 1. januarja daroval slovesno sveto mašo v baziliki sv. Petra. Pri homiliji je govoril o Mariji, ki je mati in žena, ter s tem o ženskah kot izviru življenja, o potrebi po spoštovanju ženskega telesa, ki je tolikokrat ponižano in žrtvovano na profanih oltarjih trošenja, ter o shranjevanju življenja v srcu, kar je – kakor Mariji – lastno vsaki ženski.

»Na prvi dan leta obhajamo to svatbo med Bogom in človekom, ki se je začela v telesu žene.  V Bogu bo vedno naša človeškost in Marija bo za vedno Božja Mati. Je žena in mati, to je bistveno. Iz nje, žene, je prišlo zveličanje in torej ni zveličanja brez žene. Tu se je Bog združil z nami in če se želimo združiti z Njim, je treba iti po isti poti: preko Marije, žene in matere. Zato začnimo leto v znamenju Marije, žene, ki je stkala človeškost Boga. Če želimo s človeškim stkati niti naših dni, moramo začeti pri ženi.«

»Ženske so izvir življenja. Pa vendar se jih nenehoma ponižuje, tepe, poseljuje, sili v prostitucijo in odstranjevanje življenja, ki ga nosijo v telesu. Vsako nasilje, zadano ženski, je oskrunjenje Boga, rojenega iz žene. Iz telesa žene je prišlo zveličanje za človeškost: iz tega, kako ravnamo s telesom ženske, razumemo našo raven človeškosti. Koliko krat je telo ženske žrtvovano na profanih oltarjih reklame, zaslužka, pornografije, izkoriščanja kot porabne površinskosti. Treba ga je osvoboditi od potrošništva, treba ga je spoštovani in častiti; je najplemenitejše meso sveta, spočelo je in dalo na svet Ljubezen, ki nas je rešila! Danes je tudi materinstvo poniževano, kajti edina rast, ki je v interesu, je ekonomska rast. So matere, ki tvegajo težka potovanja, ko obupno poskušajo dati boljšo prihodnost sadu svojega telesa, in so obravnavane kot prevelike številke s strani oseb, ki imajo trebuh, poln stvari, in srce, prazno ljubezni.«

Mir je pot upanja

Sveti oče je 1. januarja, ko prav tako poteka svetovni dan miru, molil Angelovo češčenje z verniki, ki so se zbrali na Trgu sv. Petra. Takole je dejal: »Za to leto 2020 je sporočilo takšno: mir je pot upanja, je pot, po kateri se napreduje preko dialoga, sprave in ekološkega spreobrnjenja. Zazrimo se torej v Mater in Sina, ki nam ga ona kaže. Na začetku leta se pustimo blagosloviti! Pustimo se blagosloviti Mariji z njenim Sinom.«

»Jezus je blagoslov za tiste, ki jih tlači jarem suženjstva, tako moralnega suženjstva kot fizičnega suženjstva. On osvobaja z ljubeznijo. Tistemu, ki je izgubil samospoštovanje in ostal suženj grešnega kroga, Jezus pravi: Oče te ljubi, ne zapusti te in z neomajno potrpežljivostjo pričakuje tvojo vrnitev. Tistemu, ki je žrtev krivičnosti in izkoriščanja in ne vidi iz tega izhoda, Jezus odpira vrata bratstva, kjer je moč najti obraze, srca in sprejemajoče roke, kjer si je moč podeliti zagrenjenost in obupanost ter si vsaj malo ponovno pridobiti dostojanstvo. Tistemu, ki je težko bolan in se čuti zapuščenega in obupanega, se Jezus približa, se z nežnostjo dotakne njegovih ran, zlije nanje olje tolažbe ter spremeni slabost v moč dobrote, ki razveže najbolj zapletene vozle. Tistemu, ki je v zaporu ter je skušan, da bi se zaprl vase, Jezus ponovno odpre obzorje upanja, najprej z majhno špranjo svetlobe.«

Bog nas je izbral, ker smo mali

»Zapomnimo si: Bog nas ne izbira zaradi naše 'pridnosti', ampak ravno zato, ker smo in se čutimo mali. Zahvalimo se mu za njegovo milost, da nas je podpiral v tem letu, in z veseljem dvignimo k njemu pesem hvalnico.« Zadnji dan leta je papež Frančišek v baziliki sv. Petra vodil slovesne večernice za praznik Marije, Božje Matere.

»Nocoj bi želel, da naš pogled na mesto Rim zaobjame stvari z zornega kota, ki je Božji pogled,« je povabil. »Gospod se veseli, ko vidi, koliko dobrega je storjeno vsak dan, koliko truda in koliko predanosti je v pospeševanju bratstva in solidarnosti. Rim ni samo komplicirano mesto, z mnogimi problemi, neenakostmi, korupcijo in socialnimi napetostmi. Rim je mesto, kamor Bog pošilja svojo besedo, ki se po Duhu ugnezdi v srce njegovih prebivalcev in jih spodbuja, da verujejo, da kljub vsemu upajo, da ljubijo, ko se borijo za dobro vseh. Zares, Bog ni nikoli nehal spreminjati zgodovine in obraza našega mesta po ljudstvu malih in ubogih, ki v njem prebivajo: njih izbira, jih navdihuje, jih spodbuja k delovanju, jih dela trdne, jih priganja k vzpostavljanju mrež, k oblikovanju krepostnih vezi, k izgrajevanju mostov in ne zidov.«

Poslanica za svetovni dan bolnikov 2020

V minulem tednu je izšla poslanica papeža Frančiška za letošnji 28. svetovni dan bolnikov, ki bo potekal 11. februarja. Naslov ima: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek« (Mt 11,28). Papež med drugim zapiše: »Jezus Kristus tistemu, ki živi tesnobo svoje situacije krhkosti, bolečine in šibkosti, ne postavlja zakonov, ampak ponuja svoje usmiljenje, torej svojo osebno okrepitev. Jezus gleda ranjeno človeškost. Ima oči, ki vidijo, ki se zavedajo, kajti gledajo v globino, niso brezbrižne, ampak se ustavijo in sprejmejo vsega človeka, vsakega človeka v njegovem zdravstvenem stanju, brez zavračanja kogar koli, pri tem pa vsakega vabijo, da vstopi v njegovo življenje in doživi nežnost.«

Audio
Nedelja, 5. januar 2020, 10:03