Išči

Papeževa jutranja homilija: Oblast ni ukaz. Je verodostojnost in pričevanje

Koliko slabega naredijo »nedosledni kristjani« in »shizofrenični pastirji«, ki ne pričujejo in se tako oddaljujejo od Gospodovega sloga, od njegove pristne oblasti. Božje ljudstvo, krotko in modro, pa tolerira, vendar pa zna prepoznati hinavščino. Tako se je glasila osrednja misel papeževe jutranje homilije med mašo, ki jo je daroval v kapeli Doma sv. Marte.

Andreja Červek – Vatikan

Verodostojnost Jezusove oblasti

Papež Frančišek je pri homiliji govoril o današnjem odlomku iz Markovega evangelija (Mr 1,21-28), kjer beremo, da je Jezus učil »kakor nekdo, ki ima oblast«, drugače kakor pismouki. In ravno na podlagi te primerjave je sveti oče pojasnil razliko, ki obstaja med »imeti oblast«, torej »notranjo oblastjo«, ki jo je imel Jezus, ter »izvajanjem oblasti, ne da bi se je imelo, kakor pismouki«, ki so sicer bili strokovnjaki pri poučevanju postave in so jih ljudje poslušali, vendar pa niso bili verodostojni.

»Kakšna je oblast, ki jo ima Jezus? Je tisti Gospodov slog, tisto 'gospostvo' – recimo tako –, s katerim je Gospod hodil, učil, ozdravljal, poslušal. Ta 'gosposki slog' – kar je nekaj, kar prihaja od znotraj –, nam daje videti … Videti kaj? Verodostojnost. Jezus je imel oblast, ker je bil verodostojen pri tistem, kar je učil, in tistem, kar je počel, kako je živel. Ta verodostojnost je tisto, kar daje izraznost osebi, ki ima oblast: 'Tisti ima oblast, tista ima oblast, ker je verodostojen', torej pričuje. Oblast se vidi v tem: v verodostojnosti in pričevanju.«

Pastoralna shizofrenija

Nasprotno pa pismouki niso bili verodostojni. Kot je dejal papež, Jezus na eni strani ljudstvo opozori, naj »dela to, kar jim pravijo, in ne tistega, kar delajo«. Po drugi strani pa ne izgubi priložnosti, da pismoukov ne bi grajal, kajti s takšno držo so padli v »pastoralno shizofrenijo: govorijo eno, delajo drugo«. In to vidimo v različnih evangeljski prizorih. Jezus včasih reagira tako, da jih postavi v kot, včasih jim ne odgovori, spet drugič jih »označuje«.


»In beseda, ki jo uporablja Jezus, da bi označil to neverodostojnost, to shizofrenijo, je hinavščina. Je molek oznak! Vzemimo triindvajseto poglavje Matejevega evangelija; velikokrat pravi 'hinavci zaradi tega, hinavci zaradi tistega, hinavci …'. Jezus jih označi kot hinavce. Hinavščina je način delovanja tistih, ki imajo odgovornost do ljudi, v tem primeru pastoralno odgovornost, a niso verodostojni, niso 'gospodje', nimajo oblasti. Božje ljudstvo pa je krotko in tolerira; tolerira mnoge hinavske pastirje, mnoge shizofrenične pastirje, ki govorijo in ne delajo, brez verodostojnosti.«

Krščanska neverodostojnost je škandal

Kot je nadaljeval sveti oče, Božje ljudstvo, ki veliko tolerira, zna prepoznati moč milosti. Papež se je pri tem oprl na današnje berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 1,9-20). Duhovnik Heli je izgubil vso oblast. Ostala mu je samo milost maziljenja in s to milostjo blagoslovi in naredi čudež za Ano, ki strta od bolečine moli, da bi postala mati. Papež je pri tem spregovoril o Božjem ljudstvu, kristjanih in pastirjih:

»Božje ljudstvo dobro ločuje med oblastjo osebe in milostjo maziljenja. 'Ali se greš spovedat tistega, kar je to in to in to …?' 'Zame je to Bog. Pika. To je Jezus.' In to je modrost našega ljudstva, velikokrat tolerira mnoge neverodostojne pastirje, pastirje, ki so kakor pismouki, in tudi kristjane, ki gredo k maši vsako nedeljo in potem živijo kot pogani. In ljudje pravijo: 'To je škandal, je neverodostojnost.' Koliko slabega naredijo neverodostojni kristjani, ki ne pričujejo, in neverodostojni, shizofrenični pastirji, ki ne pričujejo.«

Ob koncu homilije je papež Frančišek izrekel molitev, da bi vsi krščeni imeli »oblast, ki ni v ukazovanju in glasnosti, ampak v biti verodostojni, biti priče, in tako biti tovariši na Gospodovi poti«.

Audio
Torek, 14. januar 2020, 11:56
Preberite vse >