Išči

2019.08.10 La messa di ringraziamento per le suore della Congregazione di San Francesco Cristo Re presieduta da mons Alojzij Cvikl 12.jpg

Predstavitev sester jubilantk kongregacije Šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja in voščila

»Prisrčen pozdrav izrekam danes vam, drage sestre slavljenke, ki v jubilejnem letu naše kongregacije praznujete svoj biserni in zlati jubilej redovnega življenja. Z vami se danes veselimo in molimo za vas. Pri tej slovesnosti se bomo Bogu zahvalili za dar vašega redovnega poklica in vaše zvestobe Bogu in kongregaciji.« S temi besedami je provincialna predstojnica s. Terezija Tomazin pozdravila jubilantke kongregacije Šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja v stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mariboru v soboto, 10. avgusta na začetku svete maše, ki jo je daroval mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Uvodni pozdrav provincialne predstojnice s. Terezije Tomazin

Prisluhni uvodnemu pozdravu

Lepo pozdravljam vse tukaj navzoče. Zbrali smo se, da skupaj obhajamo sveto daritev in se Bogu zahvalimo za dar redovnega življenja naših sester jubilantk.

Poseben pozdrav gospodu nadškofu Alojziju Cviklu! Hvaležne smo vam, da ste se odzvali vabilu in ste danes z nami pri tej slovesnosti. Pozdravljam tudi ljubljanskega pomožnega škofa Franca Šuštarja in vse duhovnike, ki ste na kakršenkoli način povezani z našimi jubilantkami, in  ste prišli, da s to evharistično daritvijo skupaj slavimo Boga.

Prisrčen pozdrav izrekam danes vam, drage sestre slavljenke, ki v jubilejnem letu naše kongregacije praznujete svoj biserni in zlati jubilej redovnega življenja. Z vami se danes veselimo in molimo za vas. Pri tej slovesnosti se bomo Bogu zahvalili za dar vašega redovnega poklica in vaše zvestobe Bogu in kongregaciji.

Pozdravljam vas, spoštovani sorodniki, prijatelji in znanci sester jubilantk, in vas, drage sestre iz vseh skupnosti.

Vesela sem, da lahko med slavljenkami pozdravim s. Doro Požar, ki je bila v noviciatu v naši provinci, sedaj pa pripada tržaški provinci, in s. Mladeno Vučković, ki je bila članica naše province do leta 2004 in je večino let delala v vezilnici. Zadnjih 15 let pa pripada bosansko-hrvaški provinci. Obema iskreno čestitam za zlati jubilej.

Kratka predstavitev sester jubilantk

Prisluhni predstavitvi sester jubilantk

Biserni jubilej praznuje:
s. Ozana Gucić, ki prihaja iz župnije Janjevo pri Prištini. Redovno življenje je začela z noviciatom v Pančevu leta 1959. Naslednje leto je naredila prve zaobljube in leta 1964 večne. Takoj po prvih zaobljubah se je zaposlila v bolnišnici v Boru, kjer je delala kot instrumentarka do leta 1977, ko je bila premeščena v Niš. Tudi tu je delala v bolnišnici kot instrumentarka vse do leta 1998. Po upokojitvi je sodelovala v pastorali in pri Karitas. Leta 2006 je bila premeščena v Zemun, kjer je bila vse do letošnje pomladi, ko se je preselila v Maribor, v pomoč zemunski župniji. Sedaj v skupnosti v Mariboru v materni hiši po svojih močeh pomaga v vezilnici in pri drugih drobnih opravilih v skupnosti.

S. Ozana  je vesela, da lahko še vedno prispeva k življenju Cerkve. Zaradi zdravstvenih težav je sedaj njeno glavno poslanstvo molitev. Želimo ji mirnega življenja v skupnosti materne hiše.

Zlati jubilej praznujejo:
S. Angela Zanjkovič z Razkrižja, s. Mateja Mikuš iz Zagorja ob Savi, s. Metoda Šinkovec iz Dolenje Trebuše, s. Božena Kržišnik iz Zavratca, s. Danica Vrtič od Sv. Urbana - Destrnik, s. Janja Hameršak od Sv. Ruperta v Slovenskih goricah in s. Milka Saje iz Mirne Peči na Dolenjskem.

Redovno življenje so začele 4. oktobra 1969 v Repnjah in naslednje leto izpovedale prve zaobljube. Leta 1975 so z večnimi zaobljubami potrdile svojo podaritev Bogu. S. Mateja, s. Metoda in s. Janja so po noviciatu odšle v Zemun v srednjo medicinsko šolo. S. Mateja je končala tudi višjo medicinsko šolo. Njihovo poslanstvo je vsa leta delo v medicini. S. Mateja je delala v Zrenjaninu in v Podgorjah v domu za ostarele, v Domu duhovnikov v Mariboru, v skupnosti na Brezjah skrbela za starejše in onemogle sestre. S. Metoda je delala v bolnišnici v Trnovem v Ljubljani, v domu v Pliberku, Domu duhovnikov v Mariboru ter skrbela za starejše in onemogle sestre v Mariboru, na Brezjah in v Repnjah. V Trebnjem je poleg dela v domači skupnosti sodelovala pri župnijski Karitas. S. Janja je bila vsa leta do upokojitve na pediatrični kliniki v Ljubljani. Po upokojitvi skrbi za starejše in onemogle sestre na Brezjah. Poleg tega so bile vse tudi večkrat v različnih skupnostih hišne predstojnice. S. Angela ima tudi medicinsko izobrazbo, a je le nekaj let delala v domu za onemogle. Poslana je bila na študij v Rim. Štiri leta je delala v nunciaturi v Beogradu, nato je bila dvakrat po dve leti katehistinja v župniji Šturje. Od leta 1988 pa do leta 2017 je opravljala razne službe v provinci in kongregaciji. Bila je vzgojiteljica, provincialna predstojnica in dva mandata vrhovna svetovalka. Sedaj je hišna predstojnica v Trebnjem.
S. Božena se je vsa leta razdajala kot kuharica, in sicer v ljubljanskem in mariborskem bogoslovnem semenišču, v stiški opatiji, v Repnjah in na Brezjah. S. Danica je bila vsa leta vključena v razna gospodinjska opravila v bogoslovnem semenišču v Ljubljani, v Surčinu, nunciaturi v Beogradu, Trebnjem, Šturjah, v Ljubljani na Viču, v Radovljici in na Brezjah. Večkrat je bila hišna predstojnica in v Šturjah štiri leta katehistinja. S. Milka pa je vsa leta redovnega življenja delala v gospodarstvu. Najprej v Zemunu, nato 24 let v Repnjah. V Petrovčah je skrbela za vrt in bila hišna predstojnica, sedaj pa v Šturjah skrbi za vrt in izdeluje vizitke.

Voščilo provincialne predstojnice

Prisluhni voščilu provincialne predstojnice

Drage sestre jubilantke!
Svoj jubilej praznujete v jubilejnem letu ob 150. obletnici ustanovitve naše kongregacije. Geslo tega leta je: Hvalite Gospoda, zahvaljujte se mu in mu služite v ponižnosti. Tudi me se danes zahvaljujemo Gospodu za vas. V imenu province se vam zahvaljujem za vašo zvestobo v poklicu in vam čestitam ob vašem bisernem in zlatem jubileju. V zvesti hoji za Gospodom so vaši križi in molitve vir milosti za vas, za naše skupnosti in za Cerkev ter svet. Želim vam, da bi v moči žive vere in zaupanja še naprej v veliki ponižnosti in zahvaljevanju hodile za Gospodom po zgledu ustanoviteljice in svetega Frančiška. Naj vas na tej poti spremlja obilen Božji blagoslov!

Voščilo vrhovne predstojnice in drugih sester iz generalne hiše

Prisluhni voščilu vrhovne predstojnice

Drage sestre: s. Ozana, biserna jubilantka in zlate jubilantke s. Angela, s. Mateja, s. Metoda, s. Božena, s. Danica, s. Janja, s. Milka ter s. Dora iz tržaške in s. Mladena iz bosansko-hrvaške province, prisrčno pozdravljene!

Gospod vas je izvolil in vam spregovoril na srce: »S teboj se zaročim na veke, s teboj se zaročim v pravičnosti in v pravici, v dobroti in v usmiljenju. S teboj se zaročim v resnici; in spoznala boš Gospoda« (Oz 2,21-22). Prisluhnile ste Njegovemu vabilu, zapustile domačo hišo in nekatere od vas tudi domovino.

V letih podaritve spoznavate Gospoda in njegovo zvesto ljubezen, ko ob dragocenem zakladu vere in redovnega poklica okušate tudi krhkost svoje lončene posode, a ravno po njej vam Gospod razodeva svojo moč (prim. 2 Kor 4,7).

Iskreno se vam zahvaljujem za vaše predano služenje Bogu in bližnjemu v naši kongregaciji. Želim, naj vam Gospod na priprošnjo sv. Frančiška in sv. Klare podeli potrebnih milosti, da bi ga vdano in veselo slavile povsod, kamor vas po predstojnicah kliče.

Prisrčno vam čestitam in sestrinsko pozdravljam tudi vse, ki se z vami veselijo današnjega praznika.

S. Klara Šimunović, vrhovna predstojnica,
s. Vida Tomažič in druge sestre iz skupnosti generalne hiše.

Zahvala v imenu jubilantk

Prisluhni zahvali v imenu jubilantk

Kako naj povrnem Gospodu za vse dobro, kar mi je storil? Edino tako, da se mu iz vsega srca zahvaljujem in mu želim pripadati in služiti z obnovljeno ljubeznijo in vabiti tudi druge, da se mu zahvaljujejo za njegovo dobroto in usmiljene.

Potem ko smo se z evharistično daritvijo Bogu zahvalili za milost redovnega poklica, za njegovo pomoč v zvestobi do danes, se sestre jubilantke želimo zahvaliti tudi vsem vam.

Najprej Vam, spoštovani gospod nadškof, za sv. mašo in bogate spodbude za naše krščansko in redovno življenje. Hvala vsem vam, dragi duhovniki, za somaševanje in dragoceni čas, ki ste si ga vzeli za nas.

Hvala vam, naši dragi domači, sorodniki in prijatelji, da ste danes z nami, saj je to lepa priložnost, da se skupaj poveselimo in utrdimo naše medsebojne vezi.

In še prisrčna hvala vam, naša draga provincialna predstojnica s. Terezija in namestnica s. Mira, za vso skrb in delo pri pripravi današnjega slavja. In hvala vsem sestram, ki ste z delom, molitvijo in žrtvijo velikodušno pri tem sodelovale.

Bog, od katerega prihaja vsak dober dar, naj vam vsem nakloni svoje veselje, mir in srečo. 

Projekt, ki omogoča to objavo, sofinancira Slovenska škofovska konferenca.

Nedelja, 11. avgust 2019, 11:11