Hľadaj

Stretnutie Rady kardinálov C9 (18. júna 2024) Stretnutie Rady kardinálov C9 (18. júna 2024)  (Vatican Media)

Skončilo sa zasadanie Rady kardinálov C9

V utorok 18. júna sa skončilo dvojdňové pracovné zasadnutie Rady kardinálov C9, na ktorom sa zúčastnil aj Svätý Otec František. Hlavnými témami bolí úloha žien v Cirkvi a ochrana maloletých a hovorilo sa aj o krízach vo svete. Budúce zasadanie Rady kardinálov je naplánované na december 2024.

Alessandro De Carolis, Miroslava Holubíková – Vatican News

V pondelok 17. júna sa zamerali na reflexiu o úlohe žien v Cirkvi, avšak nie „o ženách“, ale „so ženami“. V tejto súvislosti vystúpila s príspevkom saleziánska rehoľná sestra Linda Pocherová a po nej vystúpili dve univerzitné profesorky: Valentina Rotondiová (z univerzity SUPSI, milánskej Univerzity Bicocca a Oxfordskej univerzity) a Donata Horaková (z Teologických štúdií Alberoni v Piacenze, ktoré je súčasťou Pápežskej univerzity Angelicum).

Úloha žien v Cirkvi sa bude rozvíjať

Členovia Rady C9 arcibiskup Kinšasy kard. Fridolin Ambongo Besungu a arcibiskup Bombaja kard. Oswald Gracias priblížili obsah stretnutia. Na margo úlohy žien v Cirkvi kard. Ambongo pripomenul, že táto oblasť sa preberala už po štvrtý raz. „Tu v kostoloch viac ako polovicu ľudí, ktorí sa zúčastňujú na slávení, tvoria ženy,“, poznamenal kardinál, pričom dodal, že majú „málo zodpovedných úloh“. Ako ďalej uviedol, „po všetkých týchto stretnutiach, bolo jasné, že tieto zodpovednosti musia rásť, ako povedal pápež, ‚Cirkev je žena‘ a v cirkevnom spoločenstve existuje ‚materstvo‘, ktoré si treba vážiť“.

Kard. Gracias súhlasí s dôležitosťou úlohy ženy, ktorú je potrebné posilniť. Arcibiskup Bombaja vysvetlil: „Pochádzam z Indie a v niektorých oblastiach pripisujú ženám malý význam, sú ‚druhoradé‘, a preto Cirkev pracuje na tom, aby získali správne postavenie v rodine, v spoločnosti i v politike“. Podľa kardinála „v samotnom kánonickom práve existuje veľa možností pre ženský profil vedenia Cirkvi“ a jeho skúsenosť mu mnohokrát ukázala, že „ženy boli schopné riešiť otázky s pohľadom, ktorý muži nebrali do úvahy“.

Ochrana maloletých a krízy vo svete

Arcibiskup Bostonu kard. Seána Patricka O'Malleyho sa venoval „perspektívam, ktoré načrtla práca Komisie pre ochranu maloletých“ – uvádza oficiálne vatikánske komuniké. Následne sa svojím príspevkom kard. Gracias zahĺbil do „aktivity a spôsobu fungovania biskupských konferencií.“ Napokon bol priestor venovaný „situáciám v rôznych oblastiach sveta, z ktorých pochádzajú kardináli Rady C9, s osobitným zreteľom na prebiehajúce konflikty“.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

19 júna 2024, 14:54