Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Moneyval potvrdzuje pokrok Vatikánu v boji proti praniu peňazí

Hodnotenie expertov Rady Európy obsiahnuté v prvej „pravidelnej kontrolnej správe“ Svätej stolice potvrdzuje „široko pozitívny“ posudok práce vykonanej v tejto oblasti.

Vatican News

Od posledného plenárneho zasadnutia výboru Moneyval Rady Európy, ktoré sa konalo 20. - 24. mája v Štrasburgu, Svätá stolica a Vatikán potvrdili pozitívny vývoj, ktorý sa pred rokmi začal v oblasti predchádzania a boja proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní hromadného ničenia. Potvrdili to experti Moneyvalu z Rady Európy, ktorí na zasadnutí prijali prvú vatikánsku „pravidelnú kontrolnú správu“ (Regular Follow-up Report).

Ako sa uvádza v nóte Vatikánskeho tlačového strediska, správa obsahuje „hodnotenie pokroku, ktorý jurisdikcia dosiahla tri roky po poslednom hodnotení v správe z roku 2021 (Mutual Evaluation Report 2021)“, ktorá bola v tom čase „veľmi pozitívna“ a ktorá viedla Svätú stolicu a Mestský štát Vatikán „k procesu pravidelných následných opatrení (regular follow-up)“. Osobitne sa zdôrazňuje, že „súčasné predpisy Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán boli analyzované z hľadiska technického súladu s ohľadom na niektoré odporúčania Medzinárodnej finančnej akčnej skupiny (GAFI) ku ktorým jurisdikcia požiadala o preskúmanie hodnotenia prideleného v Správe o vzájomnom hodnotení z roku 2021“.

Výbor Moneyval potvrdil „ďalší pokrok“ v tejto oblasti a „v skutočnosti bolo všetkým požadovaným odporúčaniam pridelené lepšie hodnotenie“. Preto „ďalšie hodnotenie technickej zhody bolo naplánované o štyri roky, keď bude pravdepodobne zahrnuté do širšieho kontextu tzv. „šiesteho kola vzájomného hodnotenia“ členských jurisdikcií výboru MONEYVAL. Výsledok pravidelnej následnej správy, uzatvára sa v komuniké, „bol veľmi pozitívny, svedčí o spoločnej práci všetkých orgánov jurisdikcie a je v kontinuite s procesom úplnej finančnej transparentnosti, do ktorého je jurisdikcia Svätej stolice (vrátane Mestského štátu Vatikán) zapojená“.

Preklad Zuzana Klimanová

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

29 mája 2024, 17:02