Hľadaj

Slávenie Vianoc v Bangalore, v Indii (25. dec. 2023) Slávenie Vianoc v Bangalore, v Indii (25. dec. 2023)  (ANSA)

Pápež listom potvrdil hlavného arcibiskupa Ernakulam-Angamaly sýrsko-malabarského

Svätý Otec František v stredu 10. januára potvrdil voľbu nového pastiera na zasadnutí miestnej biskupskej synody v Kerale. Stal sa ním Mons. Mar Raphael Thattil a nahradí kardinála Alencherryho, ktorý 7. decembra predložil svoju rezignáciu. Mons. Thattil povedie indickú archieparchiu, ktorá je strediskom rozkolov a protestov v súvislosti s liturgickými otázkami, pričom tento spor si vyžiadal zásah pápeža prostredníctvom videoodkazu.

Vatican news

Archieparchia Ernakulam-Angamaly, najväčšia a najstaršia sýrsko-malabarská cirkev v Indii, kde dochádza k rozkolom a protestom kvôli sporu o spôsob, akým kňazi slávia omšu, ktorý si vyžiadal aj osobitné videoposolstvo Svätého Otca, si zvolila nového arcibiskupa. Miestna synoda biskupov  sa zišla na Hore svätého Tomáša v Kakkanad-Kochi (v Kerale) a požiadala - ako to stanovuje Kódex východných cirkví - o potvrdenie pápeža. Svätý Otec voľbu Mons. Thattila, doterajšeho biskupa sýrsko-malabarskej cirkvi v Shamshabade schválil listom datovaným 9. januára 2024.

V liste pápež vyjadril „bratské žičenia“ novému „otcovi a hlave milovanej“ Cirkvi sui iuris a ubezpečil o svojich modlitbách za neho, aby sa Mons. Thattil „podľa príkladu svojich ctihodných predchodcov usiloval ponúknuť veľkorysú a plodnú pastoračnú službu stádu, ktoré mu je teraz zverené“. Pápež tiež povzbudzuje nového arcbiskupa, aby „osobitným spôsobom pamätal na chudobných a najnúdznejších“ a vzýva Ducha Svätého, aby „priaznivo pôsobil na jednotu, vernosť a poslanie sýrsko-malabarskej cirkvi“, aby pod jeho „otcovským vedením rástla a prekvitala“.

67- ročný Mons. Mar Raphael Thattil je kňazom od roku 1980 a má doktorát z východného kánonického práva na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Počas svojho života zastával rôzne funkcie v akademickej, právnickej a cirkevnej sfére. Synoda biskupov ho 18. januára 2010 zvolila za pomocného biskupa Trichuru a 10. apríla 2010 bol vysvätený za biskupa. V roku 2013 ho pápež František vymenoval za apoštolského vizitátora pre veriacich sýro-malabarskej cirkvi žijúcich v Indii mimo jej vlastného územia. Dňa 10. októbra 2017 bol vymenovaný za prvého biskupa novovzniknutej eparchie Shamshabad. Plynule hovorí malajalamsky, anglicky, taliansky a nemecky.

Pripomeňme, že arcibiskup Cyril Vasiľ SJ ako osobitný delegát pápeža Františka v Indii, návštevou sýrsko-malabarskej katolíckej archieparchii Ernakulam-Angamaly v decembri 2023 pokračoval v riešení zložitej situácie.

(Článok S. Cernuzia spracovala Miroslava Holubíková)

 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

10 januára 2024, 16:01