Hľadaj

Gleison De Paula Souza, nový sekretár Dikastéria pre laikov, rodinu a život Gleison De Paula Souza, nový sekretár Dikastéria pre laikov, rodinu a život 

Novým sekretárom Dikastéria pre laikov, rodinu a život je učiteľ náboženstva

Pápež František menoval za sekretára Dikastéria per laikov, rodinu a život pána Gleisona De Paula Souzu, laika s filozofickým a teologickým vzdelaním, ktorý je učiteľom náboženstva na štátnom lýceu na juhu Talianska.

Gleison De Paula Souza má 38 rokov a pochádza z Brazílie. V Ríme na Pápežskej saleziánskej univerzite získal bakalársky titul z teológie a v juhotalianskom Lecce na Salentskej univerzite získal magisterský titul z filozofických vied. V rokoch 2005 až 2016 bol členom Kongregácie Malé dielo Božej prozreteľnosti. Momentálne vyučuje katolícke náboženstvo na štátnom lýceu v Galatine v oblasti Apúlie. Je ženatý a má dve deti.

-zk-

17 novembra 2022, 13:21