Hľadaj

Hlavné mesto Kazachstanu Nur-Sultan (do roku 2019 nazývané Astana) Hlavné mesto Kazachstanu Nur-Sultan (do roku 2019 nazývané Astana) 

Svätá stolica a Kazachstan oslavujú 30 rokov diplomatických vzťahov

Pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svätou stolicou a Kazašskou republikou, ktoré nadíde 17. októbra, zverejnilo vatikánske Tlačové stredisko spoločné komuniké, ktoré potvrdzuje zhodu medzi oboma štátmi v oblasti základných hodnôt, ako sú dialóg, solidarita a spravodlivosť. V texte sa vyjadruje spokojnosť s prisľúbenou účasťou pápeža na 7. kongrese predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev, ktorý bude 14. - 15. septembra v hlavnom meste Kazachstanu.

„Počas uplynulých troch desaťročí sa medzi Svätou stolicou a Kazachstanom vytvorili putá priateľstva a mnohorakej spolupráce, ktorá spočíva na silných väzbách vzájomného rešpektu a zdieľaných priorít.“ Uvádza sa to v spoločnom komuniké z 31. mája, ktoré podpísali arcib. Paul R. Gallagher, vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi, a Muchtar Tileuberdi, podpredseda vlády - minister zahraničných vecí Kazašskej republiky.

 „Kazachstan zdieľa globálnu víziu Katolíckej cirkvi založenú na ideáloch dobra, spravodlivosti, solidarity a súcitu. Katolícka cirkev víta úlohu Kazachstanu pri podpore medzikultúrneho a medzináboženského dialógu,“ uvádza sa v komuniké.

Porozumenie a spolupráca sa časom rozrástli

Partnerstvo medzi Vatikánom a Kazachstanom, 

prvou stredoázijskou krajinou, ktorá v roku 1998 podpísala dohodu o vzájomných vzťahoch so Svätou stolicou, sa postupom času rozrástlo. V roku 2001 bol Kazachstan prvou krajinou Strednej Ázie, ktorú navštívil pápež Ján Pavol II.

„Dnes Vatikán a Kazachstan pokračujú v spolupráci,“ - uvádza sa v komuniké - „čoho dôkazom je podpísanie memoranda o porozumení medzi Univerzitným lekárskym centrom v Kazachstane a nemocnicou Bambino Gesù, ako aj memoranda o porozumení medzi Inštitútom orientálnych štúdií R. B. Sulejmenova a Vatikánskou knižnicou“ počas práve skončenej návštevy predstaviteľa Kazachstanu vo Vatikáne v dňoch 30. – 31. mája. „Okrem toho na základe výsledkov prebiehajúcich rokovaní Svätá stolica a Vláda Kazachstanu očakávajú podpísanie dohody o udeľovaní víz a povolení na pobyt pre členov Katolíckej cirkvi“.

Inkluzívny a komplexný dialóg na zabezpečenie mieru

Svätá stolica a Kazašská republika sa zhodli v tom, že „kultúra dialógu musí byť jednou zo základných hodnôt súčasného sveta“ a že „pokračovanie mierového spolužitia tvárou v tvár súčasným výzvam možno dosiahnuť len cez inkluzívny a komplexný dialóg“. V závere komuniké čítame:

„Preto Kazachstan víta rozhodnutie pápeža Františka zúčastniť sa na 7. kongrese predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev, ktorý sa bude konať v Nur-Sultane v septembri 2022, ako bolo dohodnuté počas rozhovorov na vysokej úrovni medzi prezidentom Kazachstanu, J.E. Kasymom-Žomartom Tokajevom, a pápežom 11. apríla 2022. Svätá stolica a Kazachstan sa tešia na plodnú spoluprácu v nasledujúcich rokoch.“

-jb-

 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 júna 2022, 10:26