Hľadaj

Predseda ASIF-u Carmelo Barbagallo Predseda ASIF-u Carmelo Barbagallo 

Rozhovor so šéfom vatikánskeho Úradu pre finančný dozor ASIF

Skratka ASIF označuje Úrad pre finančný dozor a informácie, inštitúciu Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán pre dohľad v oblasti prevencie a boja proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu a pre finančné informácie. Predseda ASIF-u Carmelo Barbagallo označil uplynulý rok za „rok konsolidácie“ a potvrdil, že „rozvoj siete medzinárodnej spolupráce a jej posilňovanie sú stálymi a prioritnými cieľmi.“

Súčasťou konsolidácie v roku 2021 bolo podpísanie významných dohôd o spolupráci s inými orgánmi, pričom „korunou všetkých týchto zmien bolo posúdenie vatikánskej jurisdikcie Moneyvalom, ktoré malo veľmi pozitívny výsledok“, uviedol Carmelo Barbagallo, ktorý je na čele ASIF-u od roku 2019. V súvislosti s publikovaním reportu o činnosti za rok 2021 poskytol rozhovor pre Vatican News, v ktorom odpovedal aj na nasledujúce otázky:

Akú váhu má hodnotenie zo strany Moneyvalu a v akom štádiu je nastúpená cesta v boji proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu?

„Hodnotenie Moneyvalom je súčasťou celosvetového okruhu prevencie a boja proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu a má zásadný význam pre finančnú životaschopnosť a dobré meno jurisdikcií, ktoré sa k nemu hlásia. Prípadné negatívne hodnotenie by malo vplyv na proces transparentnosti, ktorý Svätá stolica už rozbehla a tiež by to mohlo skomplikovať finančné vzťahy subjektov ako Inštitút pre náboženské diela IOR („vatikánska banka“ – pozn. red.) a Správa majetku Apoštolskej stolice APSA s ich zahraničnými partnermi.

Naopak, veľká práca vykonaná v predošlých rokoch, a predovšetkým v tých posledných, zabránila tomu, aby sa tak stalo. Neslobodno však „znížiť ostražitosť“ pokiaľ ide o účinnosť vykonávania prevencie a boja, pretože je nevyhnutné neustále zdokonaľovať činnosť, ktorá – aj v súlade s medzinárodnými štandardmi – predpokladá časté overovanie. Týmto smerom sa uberá koordinačná činnosť jurisdikcie pri zapracovaní odporúčaní od Moneyvalu, ktorú ASIF vykonáva v súčinnosti s Výborom pre finančnú bezpečnosť.“

Ako hodnotíte prácu, ktorú vykonal Inštitút pre náboženské diela IOR?

„Inštitút pre náboženské diela IOR sa už pred časom vydal dobrou cestou, ktorá ho zreteľným spôsobom odlišuje od niektorých smutných udalostí z minulosti. K tomu pozitívne prispela reorganizácia, ktorá ešte stále prebieha a ktorej cieľom je zvýšiť účinnosť, efektívnosť a spoľahlivosť riadenia inštitútu. Okrem toho, pokiaľ ide o prevenciu a boj proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu, najlepším dôkazom prínosu doposiaľ vykonaných opatrení je posudok vyjadrený Moneyvalom pri príležitosti nedávneho hodnotenia.“

Pokiaľ ide o činnosť za rok 2021, ASIF sa zaoberal celkovo 104 signalizáciami podozrivých operácií a podpísal tri nové protokoly o spolupráci s partnerskými organizáciami v iných krajinách, pričom  ďalej pokračuje ako člen skupiny Egmont.

-jb, mh-

13 júna 2022, 14:09