Hľadaj

Monsignor Lorenzo Perosi Monsignor Lorenzo Perosi 

Perosiovský rok - jubileum skladateľa spätého so zborom Cappella Sistina

Vo Vatikáne dnes novinárom predstavili blížiaci sa osobitný rok venovaný talianskemu skladateľovi posvätnej hudby Mons. Lorenzovi Perosimu, ktorý bol aj dlhoročným riaditeľom Pápežského hudobného zboru Cappella Sistina. Tzv. Perosiovský rok sa začne v deň 150. výročia jeho narodenia, 21. decembra 2022, koncertom v Sixtínskej kaplnke.

Osobitný rok, v taliančine označovaný ako Anno Perosiano bude prebiehať pod patronátom Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, Pápežského inštitútu pre posvätnú hudbu a spomínaného zboru Sixtínskej kaplnky.

Mons. Perosi bol významným hudobným skladateľom a dirigentom. Riaditeľom pápežského zboru Cappella Sistina bol 58 rokov, od roku 1898 do roku 1956. Bol tiež zakladateľom a vrcholným predstaviteľom hnutia Movimento Ceciliano, pomenovaného podľa sv. Cecílie, ktoré reformovalo duchovnú hudbu v Katolíckej cirkvi. Puccini o ňom povedal: „V Perosiho hlave je viac hudby než v mojej a Mascagniho hlave dokopy“.

Mons. Lorenzo Perosi
Mons. Lorenzo Perosi

Cieľom Perosiovského roka je dať do pozornosti hudbu tohto skladateľa, ktorý sa venoval najmä sakrálnej hudbe - zložil viac než 20 oratórií, vyše 50 polyfonických omší a cez 300 motet. Venoval sa však aj inštrumentálnej a symfonickej hudbe, skomponoval deväť orchestrálnych suít.

Osobitný rok bude pozostávať z oslavy Perosiho hudby vo všetkých jej podobách, nielen hudobných, ale aj kultúrnych. Budú tu koncerty v kostoloch, v divadlách, ako aj rozličné kultúrne podujatia.

Lorenzo Perosi sa narodil v severotalianskej Tortone v šesťdetnej rodine. Jeho otec bol kapelníkom v tamojšej katedrále. Už v štrnástich rokoch sa stal františkánskym terciárom. Zapísal sa na hudobné lýceum sv. Cecílie v Ríme a diaľkovo študoval na konzervatóriu v Miláne. V osemnástich rokoch sa stal organistom a učiteľom spevu v benediktínskom opátstve na Monte Cassino a neskôr viedol zbor benátskej Baziliky sv. Marka. V roku 1895 prijal kňazské svätenie a o tri roky ho pápež Lev XIII. menoval za doživotného riaditeľa Pápežského hudobného zboru Cappella Sistina. Mons. Perosi zomrel v roku 1956 vo veku 83 rokov.

-zk-

07 júna 2022, 14:41