Hľadaj

Vatikán navštívili delegácie Bulharska a Severného Macedónska

V pondelok 23. mája pápež František samostatne prijal návštevy predsedov vlád Bulharskej republiky a Severomacedónskej republiky. Návštevy štátnych delegácií v Ríme sa viažu k sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktorí požívajú úctu v oboch krajinách.

Príležitosťou tradičnej návštevy bulharskej delegácie v Ríme je blížiaci sa sviatok 24. mája – Dňa sv. Cyrila a Metoda, bulharskej abecedy, bulharskej vzdelanosti a kultúry a slovanskej literatúry. Delegácia sa v Ríme v ranných hodinách zúčastnila na svätej liturgii v Bazilike sv. Klimenta a uctila si tam hrob sv. Cyrila.

Pápež František prijal predsedu vlády Bulharskej republiky Kirila Petkova spolu so sprievodom na osobitnej audiencii pred poludním. Bulharský premiér Svätému Otcovi symbolicky venoval vlnené figúrky betlehemskej scény z dielne Byzantsko-slovanského apoštolského exarchátu v Sofii.

Ešte predtým v dopoludňajších hodinách prijal Svätý Otec v Apoštolskom paláci severomacedónskeho premiéra Dimitara Kovačevského spolu so sprievodom. Jeho symbolickým darom pre pápeža bola kópia časti diela sv. Klimenta Ochridského, známeho pod názvom „Eulógia“ - Pochvala Cyrilovi Filozofovi.

Obe delegácie vo Vatikáne prijal aj štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin.

-jb-

 

23 mája 2022, 14:29