Hľadaj

Video: Pápež František prijal slovenskú ďakovnú púť

Prinášame krátke video zo stretnutia pápeža Františka s pútnikmi zo Slovenska, ktorí sa mu prišli do Ríma poďakovať za jeho septembrovú návštevu Slovenska.

Sobota 30. apríla vo Vatikáne patrila Slovákom. Pôvodne ich na audiencii očakávali 2500, potom sa počet prihlásených stúpol na 4000, takže spolu so Slovákmi žijúcimi v Ríme Aulu Pavla VI. takmer celkom zaplnili. Vyjadrením úprimnej nábožnosti slovenskej duše boli hromadné spevy duchovných piesní, najmä veľkonočných a mariánskych, ktoré sa ozývali už počas vstupnej kontroly pri kolonáde a nakoniec rozozvučali vatikánsku aulu aj Baziliku sv. Petra. Ľudové kroje a zastúpenie všetkých generácií bolo znakom spojenia hodnôt viery a rodiny s kultúrnymi tradíciami.

Svätý Otec, ktorý mal počas dopoludnia tri osobné audiencie a stretnutie s diakonmi Rímskej diecézy, ktorých o týždeň čaká kňazská vysviacka, prišiel medzi slovenský pútnikov o 20 minút neskôr po plánovanom začiatku. Ešte pred jeho príchodom sa aula viackrát rozozvučala potleskom počas pozdravného príhovoru, s ktorým sa na prítomných obrátil kardinál Jozef Tomko. O 11.50 sa už otvorili dvere vedľa pódia, cez ktoré vstúpil pápež František.

Aula Pavla VI. so slovenskými pútnikmi
Aula Pavla VI. so slovenskými pútnikmi

Svätého Otca v mene prítomných pozdravil v taliančine bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý ako predseda Konferencie biskupov Slovenska sprevádza ďakovnú púť po boku s ostatnými biskupmi. Okrem iného uviedol:

„Svätý Otče, dovoľte mi pozdraviť Vás v mene slovenských pútnikov, ktorí prišli do Ríma, aby Vám poďakovali za Vašu apoštolskú návštevu Slovenska v dňoch 12. až 15. septembra 2021. S veľkou radosťou sme Vás privítali v našej rodnej zemi a s veľkou radosťou dnes prichádzame k Vám, aby sme Vám za túto cestu a za Vašu pastoračnú starostlivosť a lásku poďakovali. Sú tu pred Vami pútnici z celého Slovenska, ktorí ešte majú v srdci čerstvú spomienku na krásne dni, ktoré sme s Vami mohli prežiť v Bratislave, Prešove, v Košiciach a Šaštíne.“

Pápež prichádza medzi slovenských pútnikov
Pápež prichádza medzi slovenských pútnikov

Po týchto slovách Mons. Zvolenský pripomenul motto apoštolskej cesty „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom“ a poďakoval Svätému Otcovi za jeho ochotu i námahu, ktorú podstúpil pri ceste na Slovensko. Spomenul aj prvé ovocie duchovných povzbudení, ktoré pápež František svojou návštevou zanechal. Prejavilo sa v skutkoch solidarity a pomoci ľuďom v núdzi, či už sociálne slabším rodinám, pomocou pre Kubu, a najmä materiálnou i duchovnou solidaritou s utečencami, vyhnanými vojnou z Ukrajiny.

„Spolu s priateľmi z Ukrajiny sú tu s nami tiež zástupcovia Rómskej komunity, viacerí naši seniori, chorí, hendikepovaní. Chceme Vás prosiť o povzbudenie našich veriacich k vytrvalosti v láske, solidarite a starostlivosti. Drahý Svätý Otče, zasiali ste v našej vlasti Vašou prítomnosťou a Vašimi slovami mnoho vynikajúcich semienok, ktoré sa snažíme opatrovať a kultivovať, aby priniesli dobré ovocie. Prichádzame s prosbou o Vaše modlitby a požehnanie a prichádzame tiež s uistením, že sa za Vás denne modlíme a prosíme Pána, aby Vás dlho zachoval vo Vašej službe a obdaril všetkými potrebnými milosťami. Vďaka za Vaše láskavé prijatie, Svätý Otče!“

Mons. Zvolenský pri osobnom pozdrave
Mons. Zvolenský pri osobnom pozdrave

Pápež František sa pútnikom prihovoril slovenským „Vitajte“. Jeho slová z taliančiny tlmočil mladý kňaz Košickej arcidiecézy Jozef Barlaš, ktorý pracuje vo Vatikáne na Štátnom sekretariáte.

Príhovor Svätého Otca

Svätý Otec po svojom príhovore vysvetlil, že lekár mu zakázal veľa chodiť, a preto nebude môcť prísť pozdraviť pútnikov zblízka takým spôsobom, ako to má vo zvyku. Najprv všetkým po stojačky udelil požehnanie a potom už sediac v kresle prijímal pozdravy prítomných z predných radov. Ako prvý bol kardinál Jozef Tomko, po ktorom nasledovali jednotliví biskupi.

Košický pomocný biskup Marek Forgáč odovzdal pri tejto príležitosti Svätému Otcovi osobitné posolstvo v mene obetí sexuálneho zneužívania, ktoré sa so Svätým Otcom stretli počas jeho návštevy v Bratislave 13. septembra. „V mene týchto obetí som sa pápežovi poďakoval za stretnutie. Všetci, ktorí tam boli, mu posielajú pozdrav. Pamätal si na toto stretnutie, už vtedy bol hlboko dotknutý v srdci a aj teraz si to pripomenul,“ uviedol po dnešnom stretnutí s pápežom Mons. Forgáč, ktorý je  predsedom Komisie Konferencie biskupov Slovenska pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých.

Medzi biskupmi bol aj Mons. Marek Forgáč (druhý sprava)
Medzi biskupmi bol aj Mons. Marek Forgáč (druhý sprava)

Pápeža pozdravili členovia delegácie Národnej rady SR, veľvyslanec pri Svätej stolici Marek Lisánsky, vedenie Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme na čele s rektorom Pavlom Zvarom i predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda. Po prijatí pozdravov a rozličných symbolických darov sa Svätý Otec ešte raz prihovoril celému zhromaždeniu:   

„Teraz sa s vami rozlúčim. Opakujem, že by som vás rád bol pozdravil prechádzajúc pomedzi vás. Modlím sa za vás, modlím sa za vaše rodiny a za váš ušľachtilý ľud. Poďme ďalej a s odvahou! A vás prosím, aby ste sa za mňa modlili, čo istotne chápete!“

-jb-

Pozdravy v závere audiencie
Pozdravy v závere audiencie

Aktualizované: 2.5.2022, 8:57

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

30 apríla 2022, 21:12