Hľadaj

Vatikánske námestie po dvoch rokoch ožilo slávením Kvetnej nedele

Nedeľou utrpenia Pána, nazývanou aj Kvetná nedeľa alebo Palmová nedeľa, vstúpila Cirkev do slávenia Veľkého týždňa. Svätý Otec František o 10. hodine slávil Eucharistiu na Námestí sv. Petra za prítomnosti 65 tisíc veriacich. Po dvoch rokoch tak priestor pred bazilikou opäť ožil liturgickým slávením s masovou účasťou.

Svätý Otec začal slávenie z ústredného pódia pred priečelím baziliky obradom požehnania ratolestí, sledujúc pohľadom vyše 200-člennú procesiu s palmovými vetvami a olivovými ratolesťami. Sprievod s účasťou 35 kardinálov, 30 biskupov a 5 diakonov kráčal ako tradične okolo obelisku v strede námestia. Pri slávení zazneli pašie z Evanjelia podľa Lukáša v podaní trojice diakonov a viachlasného speváckeho zboru.

Zostrih 1 min.

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“

V homílii sa pápež František prihovoril aj týmito slovami: 

„Ježiš nielen že vyprosuje odpustenie, ale vraví aj dôvod: odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Ako to? Tí, čo ho ukrižovali, mali vopred premyslené jeho ukrižovanie, vopred zorganizovali jeho zatknutie, procesy, a teraz sú na Kalvárii, aby sa zúčastnili jeho konca. A predsa Kristus ospravedlňuje týchto násilníkov, lebo nevedia. Presne takto sa správa Ježiš k nám: je naším obhajcom. Nestavia sa proti nám, ale za nás proti nášmu hriechu. A zaujímavý je argument, ktorý používa: lebo nevedia.

Tá nevedomosť srdca, ktorú máme my hriešnici. Keď sa používa násilie, už viac nevieme nič o Bohu, ktorý je Otcom, a ani o ostatných, ktorí sú bratmi a sestrami. Zabúdame na to, na čo sme vo svete a prichádzame až do bodu, že robíme absurdné krutosti. Vidíme to v šialenstve vojny, ktorou nanovo križujeme Krista. Áno, Kristus je opäť pribitý na kríž v matkách, ktoré oplakávajú nespravodlivú smrť manželov a detí. Je ukrižovaný v utečencoch, ktorí s deťmi na rukách prchajú pred bombami. Je ukrižovaný v starých ľuďoch ponechaných v osamotení na smrť, v mladých obratých o budúcnosť, vo vojakoch poslaných zabíjať svojich bratov. Kristus je tam dnes ukrižovaný.“

Výzva na veľkonočné prímerie pre Ukrajinu

Na Vatikánskom námestí bolo prítomných podľa oficiálneho odhadu 65 tisíc veriacich. Koncelebrovalo 280 kňazov, rozdávateľov svätého prijímania bolo vyše 50. Medzi veriacimi bolo vidieť vlajky rozličných národov sveta, bola medzi nimi aj vyše 300 členná skupina školskej mládeže zo Slovinska. Nechýbali ani ukrajinské farby na znak solidarity.

V závere slávenia pápež František pred modlitbou Anjel Pána 

predniesol dve výzvy. V prvej vyjadril solidaritu obyvateľom Peru v situácii sociálneho napätia a všetky tamojšie strany povzbudil k nájdeniu „pokojného riešenia pre dobro krajiny, najmä tých najchudobnejších“.

V druhej výzve sa pápež zameral na už 46 dní trvajúcu drámu vojnovej agresie Ruska proti Ukrajine. V duchu veľkonočnej kerygmy, viery v Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, Svätý Otec vyjadril nádej v Božiu pomoc tam, kde ľudské sily nestačia a vyslovil nasledujúcu výzvu:

„Nech sa odložia zbrane, nech sa začne veľkonočné prímerie, ale nie na to, aby sa zbrane znovu nabili a pokračovalo sa v boji, nie! Prímerie, aby sa dospelo k mieru, prostredníctvom skutočného rokovania, s ochotou priniesť aj nejakú obetu pre dobro ľudí. Veď čo za víťazstvo to bude, keď sa vyvesí vlajka na hromadu trosiek? Bohu nie je nič nemožné. Jemu to zverme na príhovor Panny Márie.“

Na Námestie sv. Petra sa po dvoch rokoch vrátil aj pápežov biely džíp. Svätý Otec po modlitbe Anjel Pána prišiel udeliť požehnanie veriacim na celej ploche námestia.

-jb-

10. apríla 2022
10. apríla 2022

Aktualizované: 10.4.2022, 14:35

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

10 apríla 2022, 10:07