Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Vatikán zablahoželal moslimom k ramadánu: „Zdieľame radosti i smútky“

Pápežská rada pre medzináboženský dialóg poslala moslimom na celom svete posolstvo s blahoprianím pri príležitosti mesiaca ramadán, ktorý sa tento rok začal 1. apríla. Názov posolstva znie: „Kresťania a moslimovia: zdieľame radosti i smútky“.

Posolstvo datované 18. februára podpísali predseda pápežskej rady kardinál Ayuso a sekretár rady Mons. Kodithuwakku. „Pandémia s jej tragickými dôsledkami na všetky aspekty nášho spôsobu života opäť upriamila našu pozornosť na dôležitý aspekt: zdieľanie“. Ide o odpoveď vďačnosti človeka, ktorý si uvedomuje, že je Bohom obdarovaný. Opravdivá empatia sa prejavuje v činoch, konštatujú autori posolstva a citujú Prvý list sv. Jána,  „nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou“.

V posolstve, ktorého text dnes publikovalo vatikánske Tlačové stredisko, nachádzame aj tieto myšlienky:

„Všetci sa delíme o Božie dary: vzduch, vodu, život, jedlo, prístrešie, plody lekárskeho a farmaceutického pokroku, úspechy vedeckého a technického pokroku v rôznych oblastiach a ich využitie, neustále objavovanie tajomstiev vesmíru...“

„Zdieľanie má najhlbšiu motiváciu vo vedomí, že všetko, čo sme a čo máme, je dar od Boha, a preto musíme dať svoje talenty do služby všetkým bratom a sestrám a deliť sa s nimi o to, čo máme.“

„Najlepšia forma zdieľania má svoj zdroj v skutočnej empatii a činnom spolucítení s druhými. V tejto súvislosti nachádzame v Novom zákone významnú výzvu: «Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska? Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou» (1 Jn 3,17-18). Zdieľanie sa však neobmedzuje len na hmotné statky, ale je predovšetkým zdieľaním vzájomných radostí a bolestí, ktoré sú súčasťou každého ľudského života.“

„Drahí moslimskí bratia a sestry, dúfame, že sa budeme aj naďalej deliť o radosti a starosti našich susedov a priateľov, pretože Božia láska zahŕňa každého človeka a celý vesmír. Na znak našej spoločnej ľudskosti a z nej vyplývajúceho bratstva vám želáme pokojný a plodný ramadán a radostné oslavy sviatku Id al-Fitr. Z Vatikánu, 18. februára 2022“.

-jb-

08 apríla 2022, 17:13