Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (ANSA)

Vatikán v OBSE: Chráňme ukrajinských utečencov pred obchodníkmi

Obchodníci s ľuďmi sa snažia zotročiť zraniteľné osoby tým, že im falošne ponúkajú pomoc a potom ich chytia do pasce. V ohrození sú aj ľudia utekajúci pred vojnou z Ukrajiny, upozornil stály reprezentant Svätej stolice pri OBSE Mons. Janusz Urbańczyk na 22. konferencii Aliancie proti obchodovaniu s ľuďmi v pondelok 4. apríla vo Viedni.

Vatikánsky diplomat poukázal na skúsenosť osobitného vyslanca pápeža Františka k ukrajinským utečencom kardinála Michaela Czerneho, ktorý pri svojej marcovej návšteve v Maďarsku a v ukrajinskom Berehove skonštatoval riziko únosov a vykorisťovania ukrajinských utečencov, osobitne  žien a detí.

Obetiam obchodovania s ľuďmi je potrebné pomáhať so súcitom a solidaritou. Vlády musia lepšie dbať o ochranu, právnu pomoc a formy zotavenia sa a dôležitá je spolupráca medzi štátmi, zdôraznil Mons. Urbańczyk na medzinárodnej konferencii vo Viedni s témou „Ochrana: dodržiavanie práv obetí a posilňovanie pomoci“.  Podujatie malo na zreteli kontext pandémie COVID-19 a vojny na Ukrajine.

Mons. Urbańczyk hovoril aj o angažovanosti Cirkvi v ochrane obetí obchodovania s ľuďmi. Pripomenul, že na podnet pápeža Františka Cirkev už po ôsmykrát slávila 8. februára Medzinárodný deň modlitby a povedomia proti obchodovaniu s ľuďmi, tentoraz na tému: „Sila starostlivosti. Ženy, ekonomika a obchodovanie s ľuďmi“.

Katolícka cirkev, vrátane stoviek rehoľných kongregácií a laických organizácií ponúka bezpečné útočiská pre obete obchodovania s ľuďmi a osoby v zraniteľných situáciách a snaží sa o integráciu obetí do spoločnosti, uviedol zástupca Svätej stolice. Zároveň zdôraznil, 

že potrebné je chrániť aj príbuzných a priateľov obetí:

„Katolícka cirkev si uvedomuje, že rodiny a priatelia obetí často zažívajú druhotné dôsledky obchodovania s ľuďmi vrátane vydierania a odvrhnutia spoločnosťou. Preto sú v našom spoločnom úsilí proti obchodovaniu s ľuďmi potrebné aj právne postupy na ochranu príbuzných a priateľov týchto obetí v krajinách pôvodu, tranzitu a určenia.

Okrem toho zostáva prioritou potreba riešiť opätovnú viktimizáciu. Mali by sa zaviesť mechanizmy na ochranu obetí pred predpismi a postupmi, ktoré môžu viesť k svojvoľnej deportácii. Spolupráca medzi štátmi je tiež nevyhnutným prvkom na zabezpečenie zákonného zaobchádzania s obeťami.

Obete obchodovania s ľuďmi často obklopuje kultúra ľahostajnosti a vylúčenia, čo ich robí takmer „neviditeľnými“. Aby sme proti tomu bojovali, je potrebné obete prijímať, sprevádzať a brániť so súcitom a solidaritou. Vlády preto musia zlepšiť prístup obetí obchodovania s ľuďmi k službám a zabezpečiť im primeranú starostlivosť, kvalifikovanú ochranu, právnu pomoc a vhodné formy odškodnenia alebo zotavenia sa.“

-zk-

05 apríla 2022, 16:46