Hľadaj

Oficiálny obraz 10. svetového stretnutia rodín, ktorý bude reprodukovaný na poštovej známke Oficiálny obraz 10. svetového stretnutia rodín, ktorý bude reprodukovaný na poštovej známke

Vatikán vydá poštovú známku a pečiatku k Svetovému stretnutiu rodín

Vatikánska poštová a filatelistická služba pripravila špeciálnu poštovú známku a pečiatku pri príležitosti Svetového stretnutia rodín, ktoré sa bude konať od 22. do 26. júna 2022 v Ríme s témou „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“.

Desiaty ročník svetového stretnutia rodín bude vyvrcholením pastoračného Roka rodiny Amoris laetitia, vyhláseného pri 5. výročí vydania rovnomennej apoštolskej exhortácie pápeža Františka. Súčasne s ústredným programom v Ríme budú prebiehať miestne iniciatívy v diecézach po celom svete.

Filatelistický hárok s poštovou známkou reprodukuje oficiálny obraz Svetového stretnutia rodín 2022. Je ním výjav zo svadby v Káne Galilejskej s názvom „Toto tajomstvo je veľké“, v stvárnení výtvarníka a teológa Marka Ivana Rupnika SJ.

V strede kompozície je Ježiš a ženská postava, ktorá predstavuje Cirkev a ľudstvo. Vľavo sú siluety nevesty a ženícha za závojom, čo odkazuje na slová apoštola Pavla v Liste Efezanom: „Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi“ (Ef 5,32). V spodnej časti zobrazenia apoštol nalieva rodinám nové víno z Kristovho boku.

Známka v hodnote 1,15 euro vyjde 16. mája v 25-tisícovom náklade. Špeciálnu pečiatku bude Vatikánska pošta používať v dňoch  16. a 17. mája 2022.

Viac o symboloch v obraze P. Marka Rupnika

Oficiálna stránka v slovenčine o Svetovom stretnutí rodín

-jb-

11 apríla 2022, 12:02