Hľadaj

Pozdrav arcibiskupa Zvolenského Svätému Otcovi v mene slovenských pútnikov

V úvode audiencie v Aule Pavla VI. pri ďakovnej púti Slovákov sa Svätému Otcovi prihovoril bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Slová predsedu Konferencie biskupov Slovenska prinášame v plnom znení:

„Svätý Otče,

dovoľte mi pozdraviť Vás v mene slovenských pútnikov, ktorí prišli do Ríma, aby Vám poďakovali za Vašu apoštolskú návštevu Slovenska v dňoch 12. až 15. septembra 2021. S veľkou radosťou sme Vás privítali v našej rodnej zemi a s veľkou radosťou dnes prichádzame k Vám, aby sme Vám za túto cestu a za Vašu pastoračnú starostlivosť a lásku poďakovali. Sú tu pred Vami pútnici z celého Slovenska, ktorí ešte majú v srdci čerstvú spomienku na krásne dni, ktoré sme s Vami mohli prežiť v Bratislave, Prešove, v Košiciach a Šaštíne.

S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom, tak znelo motto Vašej apoštolskej cesty. A v duchu týchto slov, ktoré nás stále povzbudzujú, sa usilujeme aj teraz kráčať, keď prichádzame za Vami. Aby sme na týchto, pre nás tak vzácnych miestach, vyznali a posilnili vieru v Krista, aby sme prosili o orodovanie Panny Márie i svätého Jozefa za naše rodiny a spoločenstvá, a aby sme vyjadrili našu jednotu s nástupcom svätého Petra,

s Vami, drahý Svätý Otče.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu i námahu, ktorú ste podstúpili cestovaním k nám, i za Vaše dnešné láskavé prijatie slovenských pútnikov. Máme veľkú radosť, že tu dnes môžeme byť s Vami - veriaci latinského i byzantského obradu katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorí sa spoločne usilujeme žiť a ohlasovať evanjelium Pána Ježiša Krista, využívajúc Božie dary slobody, kreativity a napredujúc v dialógu - tak ako ste nás povzbudili počas Vašej návštevy u nás.

Viackrát ste našu pozornosť upriamili na to, aby sme boli nablízku ľuďom, ktorí trpia, aby sme zostali vnímaví pre našich bratov a sestry, ktorých životné okolnosti priviedli na perifériu. Ako prvé ovocie Vášho kázania, Svätý Otče, Slováci hneď po Vašej návšteve túžili prejaviť svoju solidaritu bratom a sestrám zo sociálne slabších rodín.

A keďže sme uvažovali nad tým, že Pán nám povolal pápeža "z druhej strany sveta", dovoľte mi povedať vám, že sme si vtedy vybrali krásnu krajinu, ktorá je zasa pre nás - "na druhej strane sveta" - Kubu - aby sme takto celonárodnou zbierkou vyjadrili našu vďačnosť za Vaše hlásanie,

a boli konkrétnym spôsobom nablízku potrebám ľudí.

Svätý Otče, v dôsledku vojny, ktorá nedávno vypukla na Ukrajine, utieklo  i na Slovensko tisíce ľudí. Snažíme sa im poskytovať sociálnu, ale aj duchovnú pomoc. Sú tu dnes s nami, Svätý Otče, aj niekoľké naše sestry z Ukrajiny, spolu s deťmi, ktoré utiekli pred hrôzami vojny. Chceme tak symbolicky vyjadriť našu ochotu pomáhať a otvárať svoje srdcia, prijímať utečencov do našich spoločenstiev, v duchu Vašich slov. Spolu s priateľmi z Ukrajiny sú tu s nami tiež zástupcovia Rómskej komunity, viacerí naši seniori, chorí, hendikepovaní. Chceme Vás prosiť o povzbudenie našich veriacich k vytrvalosti v láske, solidarite a starostlivosti.

Drahý Svätý Otče, zasiali ste v našej vlasti Vašou prítomnosťou a Vašimi slovami mnoho vynikajúcich semienok, ktoré sa snažíme opatrovať a kultivovať, aby priniesli dobré ovocie. Prichádzame s prosbou o Vaše modlitby a požehnanie a prichádzame tiež s uistením, že sa za Vás denne modlíme a prosíme Pána, aby Vás dlho zachoval vo Vašej službe a obdaril všetkými potrebnými milosťami. Vďaka za Vaše láskavé prijatie, Svätý Otče!“

-mh-

 

30 apríla 2022, 14:38