Hľadaj

Via Crucis, 2018 Via Crucis, 2018

Krížová cesta v Koloseu bude mať obohatené témy zastavení

Tohtoročná krížová cesta v Koloseu bude mať obohatený obsah. Jej text dnes publikovalo vatikánske Tlačové stredisko. Štrnásť meditácií v inovovanom poradí pripravili rodiny, ktoré ponesú kríž. Budú medzi nimi aj rodiny z Ukrajiny a Ruska.

Krížovú cestu sa bude Svätý Otec modliť pri Koloseu spolu s veriacimi na Veľký piatok 15. apríla o 21.15. Do Kolosea sa Via Crucis vracia po dvoch rokoch, počas ktorých sa konala z dôvodu pandémie na Námestí sv. Petra.

Tohtoročné zamyslenia sú inšpirované životnými príbehmi jednotlivých rodín, ktoré sa zapoja do nesenia kríža. Pápež František zveril túto úlohu rodinám v súvislosti s prebiehajúcim Rokom rodiny Amoris laetitia, vyhláseným pri 5. výročí jeho apoštolskej exhortácie o láske v rodine. V uplynulom roku boli autormi meditácií deti a skauti.

Priblížme si tohtoročné témy zastavení 

spolu so zmienkou o autoroch meditácií. K prvému zastaveniu „Ježiš v Getsemanskej záhrade“ pripravil zamyslenie mladý manželský pár. V druhom zamyslení „Ježiš zradený Judášom a opustený blízkymi“ sa so svedectvom podelí rodina pôsobiaca v misiách. Tretie zastavenie „Ježiš odsúdený Veľradou“ predstavia manželia vo vyššom veku.

Autorom štvrtej meditácie „Peter zapiera Ježiša“ je rodina s piatimi deťmi. Piate zastavenie „Ježiš odsúdený Pilátom“ pripravila rodina s dieťaťom s postihnutím. Rodina prevádzkujúca dom pre núdznych napísala šieste zamyslenie „Ježiša bičujú a korunujú tŕním“. Siedme zamyslenie „Ježiš nesie ťarchu kríža“ pripravila rodina zápasiaca s chorobou.

Meditácie budú ďalej vychádzať zo životných skúseností starých rodičov, ktorí sa podelia pri 8. zastavení „Cyrénčan pomáha Ježišovi niesť kríž“. Rodina s adoptovanými deťmi pripravila 9. meditáciu: „Ježiš stretáva jeruzalemské ženy“. Desiate zastavenie „Ježiš je ukrižovaný“ pripravila matka s deťmi, ktorá stratila manžela. Jedenáste zastavenie „Ježiš sľubuje Kráľovstvo kajúcemu zločincovi“ pripravila rodina, ktorej syna si Pán povolal do rehole.

Do prípravy zamyslení sa zapojila aj rodina, ktorá sa vyrovnáva so stratou dieťaťa. Pripravila 12. zastavenie: „Ježiš zveruje Matku milovanému učeníkovi“. Pri 13. zastavení „Ježiš zomiera na kríži“ budú spoločne kráčať s krížom ukrajinská a ruská rodina. Záverečné 14. zastavenie „Ježišovo telo ukladajú do hrobu“ pripravila rodina migrantov.     

Liturgická brožúrka (v tal.)

Prehľad textov meditácií krížových ciest od roku 1991 (v tal.)

Slovenský preklad meditácií krížovej cesty bude aj tento rok k dispozícii vopred, vďaka iniciatíve Mons. Mariána Gavendu.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

11 apríla 2022, 15:03