Hľadaj

Kard. Cantalamessa: Eucharistia nás pobáda k službe a spoluúčasti

Pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamessa v piatok 8. apríla ukončil svoj pôstny cyklus kázní. V poslednej, piatej mystagogickej katechéze o Eucharistii komentoval Ježišovo umývanie nôh pri Poslednej večeri.

Záverečnú pôstnu katechézu nazval kardinál Cantalamessa Ježišovými slovami: „Dal som vám príklad“. Prítomným v Aule Pavla VI., medzi ktorými bol aj Svätý Otec, sa pápežský kazateľ prihovoril aj týmito myšlienkami:

„Ježiš nám dal príklad života stráveného pre druhých, 

života „lámaného chleba pre svet“. Ježiš teda slovami „aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“, ustanovuje diakoniu, teda službu, povyšujúc ju na základný zákon, alebo lepšie povedané, na životný štýl a model všetkých vzťahov v Cirkvi. Akoby aj o umývaní nôh hovoril to, čo povedal pri ustanovení Eucharistie: „Toto robte na moju pamiatku!“

„Ak pre všetkých kresťanov slúžiť znamená „už nežiť pre seba“ (porov. 2 Kor 5,15), pre duchovných pastierov to znamená: „nepásť samých seba“, uviedol pápežský kazateľ a spomenul príklad služby, ktorý ho oslovil:

„Pred mnohými rokmi som stretol biskupa, ktorý považoval za prirodzené stráviť niekoľko hodín týždenne v domove dôchodcov, aby pomohol starším ľuďom obliecť sa a najesť sa. Umývanie nôh bral doslova. Musím povedať, že mne samému boli v živote najlepšími príkladmi jednoduchosti niektorí preláti.“

Eucharistia je tajomstvom, ktoré treba napodobňovať, zdôraznil kardinál Cantalamessa:

„Hneď po tom, čo Ježiš vysvetlil apoštolom význam umývania nôh, povedal im: „Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.“ (Jn 13,17) Aj my budeme blahoslavení, ak sa neuspokojíme s poznaním týchto vecí – teda s tým, že Eucharistia nás pobáda k službe a spoluúčasti –, ale budeme ich uvádzať do života, azda počnúc práve dnešným dňom. Eucharistia nie je len tajomstvom, ktoré je treba konsekrovať, prijímať a adorovať; je tiež tajomstvom, ktoré je potrebné napodobňovať.“

Plné znenie 5. pôsnej kázne

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

08 apríla 2022, 17:59