Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Vatikánska bazilika pripravuje zmeny pre Jubilejný rok 2025

Na jubilejný rok 2025, ktorý bude mať motto: „Pútnici nádeje“, sa pripravuje prostredníctvom viacerých zmien aj Bazilika sv. Petra. Jednou z nich je vytvorenie osobitného uľahčeného vstupu pre veriacich, ktorí sa prídu modliť a pristúpiť k sviatostiam. Turistické návštevy baziliky budú prebiehať so sprievodcom. Pripravuje sa i sprístupnenie niektorých miest na horných poschodiach chrámu. Uviedol to v rozhovore pre Vatican News arcikňaz baziliky kardinál Mauro Gambetti.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Bazilika sv. Petra pripravuje Svätý rok 2025 v kontinuite a v inovácii, uviedol kardinál Gambetti s vysvetlením:

„Ako sanktuárium chce byť Bazilika sv. Petra aj naďalej miestom duchovného odpočinku pre „pútnikov nádeje“, ako ich definuje pápež František, miestom, kde môžu zažiť zmierenie, ktoré pramení zo stretnutia s Ježišom, a povznášať jednomyseľnú modlitbu, aby sa jeho kráľovstvo spravodlivosti a pokoja rozšírilo po celej zemi. Bazilika však chce byť aj miestom stretnutia a zamyslenia sa nad témami bratstva a životného prostredia, vybranými Svätým Otcom na pomoc svetu zranenému po pandémii i kvôli prebiehajúcim vojnám k „znovuzrodeniu, ktoré všetci cítime ako naliehavé“.

Tri rozmery pastoračného zámeru

Pastorácia v bazilike prechádza obnovou, informoval jej arcikňaz a spomenul aj témy troch prípravných rokov pred samotným Jubileom, ktorých program má na starosti Jubilejný výbor:

Pastorácia v Bazilike sv. Petra „chce v prvom rade z duchovného hľadiska ponúknuť možnosť ponoriť sa do modlitby a adorácie, potom z cirkevného hľadiska podporiť stretnutie s petrovskou spiritualitou na mieste jeho hrobu a napokon z kultúrneho hľadiska umožniť ľuďom kontemplovať diela sakrálneho umenia v bazilike. V súvislosti s jubileom sa bazilika pripravuje na prijatie miliónov pútnikov, ktorí by mali prísť z celého sveta.“

Ako naznačil kardinál Gambetti s výhľadom na trojročné obdobie, v ponuke bude aj niekoľko tematických podujatí na témy „blízkosť a starostlivosť“ (2022), „zmierenie a očistenie pamäte“ (2023) a „politická láska“ (2024). V roku 2025 to vyvrcholí už prežívaním samotného jubilea s mottom „pútnici nádeje“, v duchu ľudského bratstva.

V bazilike sa v rámci určitej reorganizácie liturgických slávení a pristupovania k sviatostiam dá dôraz aj na podporu ľudovej zbožnosti a kontemplatívneho rozmeru modlitby. Ako príklady uviedol kardinál Gambetti procesie na počesť sv. Petra a rovnako i Panny Márie, pobožnosť krížovej cesty, animáciu eucharistickej adorácie, rozprávania o Ježišovom živote a zrode Cirkvi, vrátane svedectva apoštola Petra.

Trasy modlitby i trasy turistické

Na margo reorganizácie prijímania turistov kardinál Gambetti uviedol:

„Skúmame novú metódu na sprevádzanie turistov pri objavovaní pokladov a významov, ktoré bazilika v sebe uchováva. Prvým krokom bude odlíšiť, prostredníctvom uľahčeného vstupu, trasu veriacich, ktorí chcú pristúpiť k sviatostiam alebo sa vo svätyni venovať skutkom viery a zbožnosti, od trasy turistov, ktorým bude ponúknuté uvedenie a sprevádzanie počas ich návštevy, aby sme im pomohli zakúsiť krásu a osobnú inšpiráciu, ktorá vyviera z umeleckého diela.“

Plánujú sa aj nové tematické trasy umenia a viery, ktoré umožnia návštevníkom navštíviť aj miesta nachádzajúce sa na horných poschodiach baziliky, ktoré doteraz neboli prístupné.

Technické a environmentálne vylepšenia

Z hľadiska bezpečnosti sa začal plánovať seizmický prieskum pamiatkového komplexu, dynamické monitorovanie stavby a monitorovanie kamenných materiálov a štukových obkladov s cieľom seizmického zlepšenia a systematickej údržby; pripravuje sa plán trás, ktoré umožnia lepšie usporiadanie skupín návštevníkov vstupujúcich do baziliky, ako aj zdokonalenie kamerového systému.

Pripravuje sa nová webová stránka, ktorá bude slúžiť ako virtuálna brána do baziliky, na jej spoznávanie a plánovanie návštev i účasti na jej aktivitách. Bazilika ako posvätný priestor tak má byť zároveň čím väčšmi miestom pohostinným, bezpečným, dobre organizovaným a aj ekologicky udržateľným, skonštatoval kardinál Gambetti.

Napr. čo sa týka ekologického aspektu, rozbieha sa proces, ktorého cieľom je dostať budovu na najvyššiu úroveň environmentálnej a energetickej udržateľnosti s cieľom dosiahnuť v roku 2025 „nulové čisté emisie“.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

08 marca 2022, 15:57