Hľadaj

Kardinálske konzistórium: Ďalší traja kandidáti na svätorečenie 15. mája

Vo Vatikáne sa dnes pod vedením pápeža Františka zišlo riadne verejné konzistórium Kardinálskeho kolégia, venované otázke budúcich svätorečení. Svätý Otec dekrétom potvrdil, že karmelitánsky kňaz, mučeník Titus Brandsma a dve rehoľné zakladateľky, sestra Márie Rivierová a sestra Márie od Ježiša, budú dňa 15. mája zaradení medzi svätých. Kanonizácia už dávnejšie naplánovaná na tento termín sa tak rozšíri na celkovo 10 osobností.

Zasadnutie riadneho verejného konzistória Kardinálskeho kolégia sa v piatok 4. marca začalo v Konzistoriálnej sále Apoštolského paláca o 10.30 spoločnou modlitbou Liturgie hodín. V priebehu stretnutia pápež František dekrétom potvrdil, že trojica kandidátov, ktorou sa konzistórium zaoberalo, bude zapísaná do zoznamu svätých v nedeľu 15. mája 2022. Ide o nasledujúcich blahoslavených:

Bl. Titus Brandsma, rehoľný kňaz z Rádu karmelitánov, 

pôvodom Holanďan a profesiou novinár, bol zabitý v roku 1942 v Dachau. Blahorečený bol v roku 1985.

Bl. Mária Rivierová, zakladateľka Kongregácie sestier Obetovania Panny Márie, žila vo Francúzsku na prelome 18. a 19. storočia. Blahorečili ju v roku 1982.

Bl. Mária od Ježiša, vlastným menom Carolina Santocanale, je zakladateľkou Kongregácie kapucínok Nepoškvrnenej Panny Márie Lurdskej. Žila na prelome 19. a 20. storočia na Sicílii, blahorečili ju v roku 2016.

Povýšenie 9 kardinálov na presbyterský stupeň

Pri zasadnutí konzistória sa konalo aj povýšenie (tzv. optatio) deviatich kardinálov zo stupňa kardinálov-diakonov na stupeň kardinálov-presbyterov. Sú nimi kardináli Manuel Monteiro de Castro, Santos Abril y Castelló, Antonio Maria Vegliò, Giuseppe Bertello, Francesco Coccopalmerio, João Braz de Aviz, Edwin Frederick O’Brien, Domenico Calcagno a Giuseppe Versaldi.

Celkovo 10 svätorečených v termíne 15. mája

Pripomeňme, že na termín 15. mája bola už v novembri 

ohlásená kanonizácia iných siedmich kandidátov. Spolu s trojicou dnes schválených kandidátov tak bude v nedeľu 15. mája vo Vatikáne pápež František slávnostne kanonizovať celkovo 10 osobností. Ďalšími siedmimi sú:

Indický laik, mučeník bl. Lazár Devasahayam (1712-1752) ako konvertita z hinduizmu položil život za vieru vo svojej rodnej krajine, na juhu Indie.

Francúzsky kňaz bl. César de Bus (1544-1607) založil kongregáciu Otcov kresťanskej náuky.

Taliansky kňaz bl. Luigi Maria Palazzolo (1827-1886) založil kongregáciu Sestier chudobných (Inštitút Palazzolo).

Taliansky kňaz bl. Giustino Maria Russolillo (1891-1955) založil Spoločnosť Božích povolaní a Kongregáciu sestier Božích povolaní.

Francúzsky kňaz bl. Charles de Foucauld (1858-1916) žil po svojej konverzii ako pustovník medzi Tuarégmi na alžírskej Sahare a je známy aj ako Karol od Ježiša. K jeho charizme sa hlásia mužské i ženské spoločenstvá zasväteného života.

Rehoľná sestra bl. Mária Františka od Ježiša,  vlastným menom Anna Maria Rubatto (1844-1904), pôvodom z Talianska, je zakladateľkou kapucínskych sestier terciárok v severotalianskom Loane. Apoštolovala v Latinskej Amerike službou chudobným v Uruguaji.

Talianska rehoľníčka bl. Mária Dominika Mantovaniová (1862-1934) je spoluzakladateľka a prvá generálna predstavená Inštitútu malých sestier Svätej rodiny.

-jb-

04 marca 2022, 12:27