Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (AFP or licensors)

Téma Dňa migrantov 2022 bude o vytváraní budúcnosti spolu s nimi

„Pre najbližší Svetový deň migrantov a utečencov som vybral tému «Vytvárať budúcnosť s migrantmi a utečencami», budúcnosť podľa Božieho plánu, ku ktorej budovaniu sme povolaní prispieť všetci.“ Týmto odkazom cez sociálne siete pápež František oznámil tému pre tohtoročný 108. ročník, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 25. septembra 2022.

Ako čítame v dnes zverejnenom komuniké Tlačového strediska Svätej stolice, pápež zvolil túto tému, „aby zdôraznil záväzok, ktorý sme všetci povolaní prijať, aby sme budovali budúcnosť, ktorá zodpovedá Božiemu plánu a nikoho nevylučuje.“ A dodáva, že len spoločne môžeme vytvoriť „svet, ktorý zabezpečí podmienky pre integrálny ľudský rozvoj všetkých“.

Správa ďalej informuje, že pápežovo posolstvo ku 108. svetovému dňu migrantov a utečencov sa v šiestich bodoch bude zaoberať skutočným i potenciálnym prínosom migrantov a utečencov k sociálnemu, hospodárskemu, kultúrnemu a duchovnému rastu spoločností a cirkevných spoločenstiev. Vatikánske dikastérium avizuje aj sprístupnenie pomocných materiálov:

„S cieľom podporiť primeranú prípravu na slávenie tohto dňa aj tento rok Sekcia pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj spustí od konca marca komunikačnú kampaň zameranú na podporu hlbšieho pochopenia témy a podtém posolstva prostredníctvom multimediálnych pomôcok, informačných materiálov a teologických úvah.“

-mh, jb-

22 februára 2022, 12:48