Hľadaj

Kard. Edoardo Francesco Pironio (1920-1998) Kard. Edoardo Francesco Pironio (1920-1998)

Dekréty v kauzách svätosti: Kardinál Pironio, spoluautor Svetových dní mládeže

Pápež František schválil vydanie dekrétu o zázraku, umožňujúceho blahorečenie talianskej kapucínskej klarisky Márie Costanzy Panasovej. Medzi dekrétmi o hrdinských cnostiach figuruje aj argentínsky kardinál Eduardo Francisco Pironio, ktorý viedol viacero vatikánskych dikastérií a považuje sa za spolupracovníka sv. Jána Pavla II. pri vzniku myšlienky Svetových dní mládeže.

Pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Marcellom Semerarom v piatok 18. februára dal Svätý Otec súhlas na vydanie spomenutého dekrétu o zázraku ako aj ďalších štyroch dekrétov o hrdinských cnostiach osobností z 20. storočia z Argentíny, Brazílie, Španielska a Talianska.

Ctihodná Božia služobnica, sestra Mária Costanza Panasová, krstným menom Agnesa Pacifika, pochádzala z oblasti Benátska. Viacero období bola opátkou kláštora kapucínskych klarisiek vo Fabriane v oblasti Ancony, kde aj zomrela ako 67-ročná 28. mája 1963. Zázrak vyprosený na jej orodovanie sa týka uzdravenia novorodeného dievčatka, ktoré trpelo už pred narodením anémiou, mozgovým krvácaním a zlyhávaním viacerých orgánov. K zázraku došlo v roku 1985, keď starí rodičia dievčatka vyprosovali od Boha dar uzdravenia na príhovor sestry Márie Costanzy.

Sr. Maria Costanza Panasová (1996-1963)
Sr. Maria Costanza Panasová (1996-1963)

Ctihodný Boží služobník kardinál Eduardo Francisco Pironio (1920-1998) pochádzal z Argentíny, kde bol biskupom diecézy Mar del Plata a v období 1968-1975 sekretárom Latinskoamerickej rady biskupov CELAM. Od roku 1976 pôsobil v Rímskej kúrii na čele Kongregácie pre rehoľníkov a sekulárne inštitúty. V roku 1976 mu Pavol VI. udelil kardinálsky titul. V roku 1984 ho Ján Pavol II. menoval za predsedu Pápežskej rady pre laikov, kde spolupracoval na myšlienke Svetových dní mládeže. V neskoršom období kardinál Pironio viedol dikastérium pre pastoráciu v zdravotníctve. Zomrel 77-ročný 5. februára 1998 vo Vatikáne na kostnú rakovinu. Pochovaný je v Národnej bazilike Panny Márie v Luján v rodnej Argentíne. Proces blahorečenia sa začal v roku 2006 v Rímskej diecéze.

Titul ctihodnosti na základe dekrétu o hrdinských cnostiach bol priznaný aj bosému karmelitánovi, bratovi s rehoľným menom Immacolato Jozef od Ježiša. Civilným menom Aldo Brienza bol od 16 rokov pripútaný na lôžko. Stal sa členom Karmelitánskeho svetského rádu a neskôr so špeciálnym povolením Svätej stolice zložil slávnostné rehoľné sľuby v Ráde bosých karmelitánov. Žil u rodičov, kde prijímal návštevy a bol im duchovným radcom. Pestoval eucharistickú a mariánsku spiritualitu a utrpenia obetoval za posväcovanie kňazov. Zomrel ako 66-ročný 13. apríla 1989 v talianskom Campobasse.

Br. Aldo Brienza (1922-1989)
Br. Aldo Brienza (1922-1989)

Hrdinské cnosti potvrdila Cirkev dekrétom aj v prípade brazílskej rehoľníčky Benigny Viktimy od Ježiša (rodným menom Maria Concetta Santos) z kongregácie Sestier služobníc milosrdnej Panny Márie. Pochádzala z miešaneckej rodiny a počas života musela kvôli tomu čeliť predsudkom, ako aj z dôvodu svojho fyzického vzhľadu, keďže trpela obezitou a hormonálnymi poruchami. Svoje utrpenie niesla príkladným spôsobom, obetavo slúžila druhým a dokázala brať sama seba s humorom. Zomrela v povesti svätosti 16. októbra 1981 v Belo Horizonte.

Posledný z dekrétov sa týka španielskej rehoľníčky z kongregácie Sestier robotníc Srdca Ježišovho. Je ňou sestra Juana Méndez Romerová, nazývaná Juanita. Po prekonaní týfusu v 13-tich rokoch zostala paralyzovaná a mohla hýbať iba hlavou a rukami. Popri živote modlitby a vytrvalého znášania utrpení z lásky k ukrižovanému Ježišovi sa venovala drobným prácam so šitím, korešpondencii s misionármi a ako katechétka pripravovala deti na prvé sväté prijímanie. Sestra Juanita zomrela vo svojom rodisku Villanueva de Córdoba 5. apríla 1990.      

-jb- 

Sr. Juana Méndez Romerová (1937-1990)
Sr. Juana Méndez Romerová (1937-1990)

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

18 februára 2022, 19:48