Hľadaj

Pápež prijal návštevu metropolitu Hilariona z Ruskej pravoslávnej cirkvi

V stredu 22. decembra sa pápež František stretol s metropolitom Volokolamska Hilarionom Alfejevom, zodpovedným za vonkajšie vzťahy Moskovského patriarchátu.

Hodinové stretnutie sa uskutočnilo ráno v pracovni Auly Pavla VI. ešte pred generálnou audienciou. Ako informovalo vatikánske Tlačové stredisko, „v rozhovore, ktorý sa niesol v duchu bratstva, sa diskutovalo o niektorých témach, ktoré sú dôvodom spoločných obáv i spoločného úsilia hľadať na ne konkrétne ľudské a duchovné odpovede“.

Svätý Otec sa počas stretnutia poďakoval za blahoželanie, ktoré mu k 85. narodeninám vyslovil metropolita Hilarion v mene svojom i v mene patriarchu Moskvy a celej Rusi Kirilla. Zo svojej strany pápež „vyjadril náklonnosť a blízkosť Ruskej pravoslávnej cirkvi a jej patriarchovi Kirillovi, ktorý nedávno oslávil 75. narodeniny, a s vďačnosťou pripomenul ich spoločne prežitú cestu bratstva a rozhovor, ktorý mali v Havane v roku 2016“.

Po rozhovore si pápež a metropolita vymenili dary. Zo strany metropolitu Hilariona to bola ikona presvätej Bohorodičky „Panagia“, zo strany pápeža Františka mozaiková mariánska ikona „Synkatabasis“ – Božie vtelenie a zostúpenie na svet prostredníctvom Panny Márie. Svätý Otec hosťovi venoval aj výtlačky pápežských dokumentov, čerstvo publikované Posolstvo pokoja na rok 2022 a Dokument o ľudskom bratstve.

Volokolamský metropolita Hilarion Alfejev je vo Vatikáne 

častým hosťom pri príležitosti oficiálnych návštev i ako bratský delegát na synodách. Naposledy navštívil Rím začiatkom októbra pri príležitosti stretnutia predstaviteľov veľkých svetových náboženstiev na podporu výchovnej aliancie pre bratské spolunažívanie vo svete a tiež medzinárodného stretnutia náboženských lídrov za mier vo svete.

Pri tej príležitosti metropolita Hilarion odovzdal pápežovi Františkovi ruské vydanie knihy „Modlitba, dych nového života“, zostavenej zo slov pápeža Františka o modlitbe, zvlášť v jeho cykle katechéz „Otče náš“. Kniha s predslovom moskovského patriarchu Kirilla vyšla v origináli v roku 2019 vo Vatikánskom knižnom vydavateľstve LEV.

Pripomeňme, že 6. decembra pápež František pri spiatočnom lete z Atén v odpovedi na otázku ruskej novinárky potvrdil svoju ochotu stretnúť sa s patriarchom Kirillom aj priamo v Moskve.

-jb-

Zostrih 1 min

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 decembra 2021, 11:21