Hľadaj

Odkazy pápeža Františka z kalendárneho roka 2021: Soľ odpustenia

Rok 2021, s ktorým sa dnes lúčime, sa u pápeža Františka niesol v znamení návratu k apoštolským cestám. Celkovo ich za posledných 12 mesiacov vykonal tri, a to do piatich destinácií: Irak, Budapešť, Slovensko, Cyprus a Grécko. Svätý Otec v tomto roku začal synodálny proces, vydal osem listov motu proprio, zúčastnil sa na množstve stretnutí, audiencií a medzinárodných podujatí v Ríme i mimo neho. V júli navyše absolvoval operáciu hrubého čreva.

Končiaci sa rok je naozaj pozoruhodný pri pohľade na množstvo stretnutí a aktivít Svätého Otca. Tým viac, že išlo o rok poznačený neistotou a obmedzeniami z dôvodu pandémie a tiež vzhľadom na zdravotný stav 85-ročného pápeža. Spomeňme si, že práve pred rokom ho trápil zápal ischiatického nervu a nemohol tak predsedať pri ďakovnom Te Deum na Silvestra ani pri svätej omši 1. januára.

„Okrem vakcíny pre telo potrebujeme aj vakcínu pre srdce: to je liek. Bude to dobrý rok, ak sa postaráme o druhých...“, povedal  pápež František v januári, keď sa ešte prihováral pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána a pri stredajších audienciách len prostredníctvom televíznych prenosov z Bibliotéky Apoštolského paláca.

Rok 2021 v krátkom zostrihu

Apoštolská návšteva Slovenska

Medzi najvýznamnejšie udalosti roka z pohľadu činnosti Svätého Otca patria spomenuté tri apoštolské cesty, z ktorých sa mimoriadnym spôsobom tešilo aj Slovensko. Na oživenie odkazu, ktorý nám zanechal, si pripomeňme jeho slová z 13. septembra v Bratislave pri stretnutí s predstaviteľmi verejného života v záhrade Prezidentského paláca:

„Tieto dejiny pozývajú Slovensko, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy.“ ...

„Kým na rôznych frontoch pokračujú boje o nadvládu, 

nech táto krajina naďalej potvrdzuje svoje posolstvo integrácie a pokoja a Európa nech sa vyznačuje solidaritou prekračujúcou jej hranice, ktorá by ju mohla dostať späť do centra dejín.“ ...

„Želám vám, aby ste nikdy nedopustili, aby sa voňavé príchute vašich najlepších tradícií pokazili povrchnosťou konzumu, materiálneho zisku alebo ideologickou kolonizáciou. Do doby pred niekoľkými desiatkami rokov na tomto území bránil slobode jeden spôsob myslenia; dnes iný jediný spôsob myslenia vyprázdňuje jej význam, keď spája pokrok so ziskom a práva len s individualistickými potrebami.

Dnes, ako vtedy, soľ viery nie je odpoveď podľa sveta, nespočíva v horlivosti viesť kultúrne vojny, ale v nenásilnom a trpezlivom rozsievaní Božieho kráľovstva, predovšetkým svedectvom dobročinnosti, lásky.

Vaša ústava spomína túžbu budovať krajinu na dedičstve svätých Cyrila a Metoda, patrónov Európy. Oni bez nútenia a nátlaku zúrodnili evanjeliom kultúru, čím podnietili blahodarné procesy. Toto je cesta: nie boj o získanie priestoru a významu, ale cesta, ktorú ukázali svätí, cesta blahoslavenstiev. Odtiaľ, z blahoslavenstiev, pramení kresťanská vízia spoločnosti.

Okrem toho svätí Cyril a Metod ukázali, že uchovať si dobro neznamená zopakovať minulosť, ale otvoriť sa na novosť bez vykorenenia sa. Vaše dejiny v sebe zahŕňajú toľkých spisovateľov, básnikov a ľudí kultúry, ktorí boli soľou tejto krajiny.

A ako soľ na ranách páli, tak aj ich životy často prešli skúškou utrpenia. Koľko slávnych osobností bolo zavretých vo väzení, ale vo vnútri zostali slobodní, čím ukázali žiarivý príklad odvahy, dôslednosti a vzdorovania nespravodlivosti! Ale predovšetkým odpustenia. Toto je soľ vašej zeme.“

Osem listov motu proprio

Spomedzi rozličnej činnosti Svätého Otca si tentoraz stručne všimneme vydané legislatívne dokumenty. Od januára do novembra vydal František osem listov motu proprio, ktorými zaviedol zmeny a novinky v pastoračnej, finančnej a súdnej oblasti. Prvým z nich bol list Spiritus Domini z 11. januára, ktorým ustanovil, že laické ministériá lektorát a akolytát môžu byť zverené ženám.

Potom nasledovalo motu proprio zo 16. februára, 

ktoré aktualizovalo oblasť trestného súdnictva. Po ňom to bola apoštolská konštitúcia Pascite gregem Dei, podpísaná 23. mája, ktorá promulgovala novú VI. knihu Kódexu kánonického práva, obsahujúcu predpisy o trestných sankciách v Cirkvi.

Vzhľadom na deficit, ktorý už roky charakterizuje hospodárenie Svätej stolice, a na zhoršenie spôsobené pandémiou, pápež 24. marca rozhodol o znížení vatikánskych platov pre kardinálov, predstavených a rehoľníkov. Následne 29. apríla zaviedol protikorupčné opatrenia a stanovil, že vedúci pracovníci musia dávať čestné prehlásenie o majetkovej bezúhonnosti. 30. apríla vydal rozhodnutie, že vatikánsky súd prvej inštancie bude kompetentný aj pre trestné procesy týkajúce sa kardinálov a biskupov.

Pápež František 11. mája vydal motu proprio Antiquum ministerium, ktorým ustanovil službu katechétu. Uprostred leta, 16. júla, bolo promulgované Traditionis custodes, ktoré nanovo definovalo spôsoby používania starého misála. Napokon 26. novembra bolo pre Cirkev v Taliansku vydané motu proprio o zriadení pápežskej komisie na overovanie praxe urýchlenia procesov manželskej nulity, ktorá je v platnosti už šesť rokov.

Plány na rok 2022

V roku 2022 má Svätý Otec zatiaľ na programe stretnutie vo Florencii s biskupmi a starostami miest z krajín Stredomoria, organizované Konferenciou biskupov Talianska na termín 27. februára.

V dňoch 22. - 26. júna ho čaká 10. svetové stretnutie rodín v Ríme na tému: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti“.

Pokiaľ ide o apoštolské cesty, uvažuje sa o návšteve Kanady, dátum však ešte nebol stanovený. V niektorých rozhovoroch pápež vyjadril túžbu navštíviť Kongo, Papuu Novú Guineu, Východný Timor a tiež aj Maďarsko. Známa je jeho dlhodobá túžba navštíviť Libanon a Južný Sudán. V nedávnom rozhovore vyjadril svoju pripravenosť navštíviť Moskvu a opäť sa tak stretnúť s patriarchom Kirillom.

-zk, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

31 decembra 2021, 13:56