Hľadaj

Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj dočasne povedie kardinál Czerny

S účinnosťou od 1. januára pápež František poveril dočasným riadením Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinála Michaela Czerneho SJ vo funkcii prefekta a sestru Alessandru Smerilliovú FMA vo funkcii sekretára dikastéria. Svätý Otec úprimne poďakoval doterajšiemu prefektovi kardinálovi Petrovi Turksonovi a jeho spolupracovníkom za ich službu.

O personálnom rozhodnutí informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice vo štvrtok 23. decembra komunikátom tohto znenia:  

„V auguste 2016 pápež František oznámil vytvorenie Dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju, ktoré vzniklo zlúčením štyroch už existujúcich pápežských rád. Nové dikastérium začalo fungovať v januári 2017.

Na konci prvých piatich rokov činnosti so štatútom ad experimentum a v nadväznosti na výsledky hodnotiacej vizitácie, ktorá sa uskutočnila počas uplyulého leta, predstavení Dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju odovzdali svoj mandát do rúk Najvyššieho Ponitifika.

Svätý Otec súčasne s úprimným poďakovaním 

kard. Petrovi K. Appiahovi Turksonovi a jeho spolupracovníkom za vykonanú službu a kým sa čaká na vymenovanie nového vedenia, zveril ad interim bežné riadenie dikastéria od 1. januára 2022 kard. Michaelovi Czernemu SJ ako prefektovi a sestre Alessandre Smerilliovej FMA ako sekretárke.“

Kardinál Michael Czerny, kanadský jezuita českého pôvodu narodený  v roku 1946 v Brne, je dlhoročným spolupracovníkom kardinála Petra Turksona a v poslednej dobe bol v rámci Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj podsekretárom Sekcie pre migrantov a utečencov, ktorej riadenie vykonáva osobne Svätý Otec.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

23 decembra 2021, 13:27