Hľadaj

Kardinál Gianfranco Ravasi je na čele Pápežskej rady pre kultúru od roku 2007 Kardinál Gianfranco Ravasi je na čele Pápežskej rady pre kultúru od roku 2007  (@VaticanMedia)

Zasadá Pápežská rada pre kultúru, témou je humanizmus

„Smerom k potrebnému humanizmu“ – to je téma tohtoročného plenárneho zhromaždenia Pápežskej rady pre kultúru, ktoré sa koná on-line formou od 5. do 23. novembra.

Cieľom konferenčnej časti stretnutia je „preskúmať veľkosť humanizmu zrodeného zo spojenia klasických a biblických princípov a živeného ďalšími kultúrnymi zdrojmi“.  Na svojej stránke Pápežská rada pre kultúru ponúka materiály pre záujemcov o pripojenie sa k reflexii, zatiaľ čo pracovné stretnutie je vyhradené pre 30 členov a 33 konzultorov dikastéria.

Okrem predsedu dikastéria kardinála Gianfranca Ravasiho vystúpi medzi rečníkmi aj emeritný rektor Bolonskej univerzity a predseda Pápežskej latinskej akadémie prof. Ivano Dionigi. Program sa uzavrie 23. novembra valným zhromaždením Pápežskej rady pre kultúru, ku ktorému sa vo videoposolstve pripojí aj Svätý Otec František.

-mh-

05 novembra 2021, 21:39