Hľadaj

Vo Vatikáne sa začala reflexia na úvod synody

Úvodnou reflexiou za účasti pápeža Františka sa v sobotu 9. októbra vo Vatikáne začal synodálny proces, ktorý bude mať tri fázy zahŕňajúce miestne cirkvi a vyvrcholí v Ríme v roku 2023. Synodu s témou: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia” slávnostne otvorí pápež František v nedeľu 10. októbra svätou omšou vo Vatikánskej bazilike o 10. hodine.

V Novej synodálnej aule sa o 9. hodine ráno zišlo takmer 270 účastníkov z rôznych častí sveta. Okrem organizačného tímu synody boli medzi nimi kardináli, členovia Rímskej kúrie, zástupcovia regionálnych združení biskupských konferencií, rehoľných združení a laických hnutí. Prítomní boli aj členovia medzinárodnej poradnej skupiny mladých, zriadenej po synode o mladých.

Program dňa reflexie sa začal vzývaním Ducha Svätého 

a meditáciou nad Božím slovom. Podnety z úvodnej kapitoly Knihy zjavenia sv. Jána (Zjv 1,9-20) predniesli člen teologickej komisie páter Paul Beré SJ z Burkiny Faso a členka metodologickej komisie prof. Christina Inogés Sanz zo Španielska. Generálny sekretár Synody biskupov kardinál Mario Grech ako moderátor potom odovzdal slovo pápežovi Františkovi.

Vo štvrťhodinovom príhovore sa Svätý Otec zameral na tri kľúčové slová synodálneho procesu: spoločenstvo, účasť a misia. Citujúc sv. Pavla VI. a sv. Jána Pavla II. objasnil tieto pojmy v teologickom chápaní Cirkvi ako Božieho ľudu v duchu Druhého vatikánskeho koncilu. Zdôraznil, že celé podujatie sa musí nechať viesť Duchom Svätým, pričom upozornil aj na niektoré úskalia, ktorým sa pri synode treba vyhnúť: formalizmus, intelektualizus a mentalita nehybnosti. 

„Prežívajme túto príležitosť stretnutia, počúvania a uvažovania ako čas milosti,“ vyzval všetkých pápež František. Synoda je podľa jeho slov príležitosťou cítiť radosť z evanjelia a šancou vykročiť „nie príležitostne, ale štrukturálne smerom k Cirkvi synodálnej: k otvorenému miestu, kde sa každý cíti ako doma a môže byť účastný“. Cirkev má takto príležitosť stávať sa stále viac „Cirkvou počúvania“ a „Cirkvou blízkosti“.

Svoj príhovor zakončil Svätý Otec modlitbou k Duchu Svätému:

„Príď, Duchu Svätý. Ty, ktorý vzbudzuješ nové jazyky 

a vkladáš nám na pery slová života, chráň nás pred tým, aby sme sa stali muzeálnou cirkvou, krásnou, ale nemou, s toľkou minulosťou a malou budúcnosťou. Príď medzi nás, aby sme sa pri prežívaní synody nenechali premôcť rozčarovaním, aby sme nerozriedili proroctvo, aby sme nedopadli tak, že všetko zredukujeme na neplodné diskusie. Príď, Svätý Duch lásky, otvor naše srdcia načúvaniu. Príď, Duch svätosti, obnov svätý Bohu verný ľud. Príď, Duch stvoriteľ, obnov tvár zeme. Amen.“

Plné znenie príhovoru

Po svojom vystúpení Svätý Otec zaželal všetkým prítomným zdarné pokračovanie v práci a rozlúčil sa, keďže ho čakal ďalší pracovný program. Nasledoval prejav generálneho relátora synody, ktorým je luxemburský arcibiskup, kard. Jean-Claude Hollerich SJ. Potom dostalo priestor šesť svedectiev účastníkov z rôznych oblastí, ktoré predniesli osobne alebo prostredníctvom videa.

Ako prvá sa podelila členka spomenutej poradnej skupiny mladých, Dominique Yon z Juhoafrickej republiky. Cez video zaznelo svedectvo sestry dominikánky Donny Ciangio z USA, ktorá je kancelárkou Diecézy Newark. So svedectvom vystúpil aj Mons. Lazzarus You Heung-sik, ktorý bol len nedávno menovaný pápežom za prefekta Kongregácie pre klerikov. Po videu so svedectvami rodín z austrálskeho Brisbane sa s osobnou skúsenosťou podelil rektor kňazského seminára v brazílskom Manause o. Zenildo Lima Da Silva a ako posledný vystúpil prior ekumenickej komunity z francúzskeho Taizé brat Alois.

Svoje posolstvo napokon predniesol generálny sekretár Synody kardinál Mario Grech. Program úvodného dňa reflexie pokračoval diskusiou v 15 menších skupinách rozdelených podľa jazykov.

-zk, jb-

Videozáznam

Aktualizované: 10.10.2021, 11:05

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

09 októbra 2021, 14:07