Hľadaj

Prípravy sviatku Deepavali v Malajzii Prípravy sviatku Deepavali v Malajzii  (ANSA)

Vatikán zaželal hinduistom k sviatku Deepavali: Svetlo v časoch zúfania

„Kresťania a hinduisti: Spoločne vnesme svetlo do života ľudí v časoch zúfania“ – takto znie téma posolstva, ktoré pri príležitosti Sviatku svetiel (Deepavali) napísala hinduistom Pápežská rada pre medzináboženský dialóg. Sviatok tohto roku budú sláviť vo štvrtok 4. novembra.

Náboženské tradície sú „úschovňami stáročnej múdrosti“ a v čase krízy majú „moc pozdvihnúť utrápenú dušu“ a „schopnosť nasmerovať kompas ich života k nádeji hľadiac ďalej než na ich súčasné zúfanie“.

Takto píšu v posolstve predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kardinál Ayuso Guixot a sekretár Mons. Kodithuwakku Janakaratne.

V závere vatikánske posolstvo k hinduistickému Sviatku svetiel pripomína spoluzodpovednosť všetkých ľudí dobrej vôle, akéhokoľvek vyznania, za pomoc ľuďom v núdzi:

„Ako veriaci zakorenení v našich náboženských tradíciách a ľudia, ktorí zdieľajú víziu spoločnej zodpovednosti za ľudstvo ... sa musíme snažiť osloviť tých, ktorí sú v beznádeji, a vniesť svetlo do ich životov!“

-mh-

30 októbra 2021, 12:15