Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Svätá stolica vydala dekrét o prekladoch liturgických kníh

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dnes vydala dekrét na aplikáciu ustanovení z Motu proprio Magnum principium, ktorým pápež František v roku 2017 upravil kompetencie biskupských konferencií ohľadom prekladov latinských liturgických kníh Rímskeho obradu do národných jazykov.

Novou normatívou z 3. septembra 2017 pápež František upravil kánon 838 Kódexu kánonického práva, týkajúci sa prekladov liturgických kníh do národných jazykov. Aplikačný dekrét s názvom Postquam Summus Pontifex, vydaný dnes 22. októbra na liturgickú spomienku sv. Jána Pavla II., interpretuje a objasňuje spôsoby vykonania týchto zmien, ktoré sa týkajú kompetencií biskupov a vatikánskeho dikastéria.

Ako vysvetlil prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí arcibiskup Arthur Roche, cieľom tejto reformy je zdôrazniť zodpovednosť biskupských konferencií v dialógu

so Svätou stolicou pri práci na preklade latinských liturgických textov do jednotlivých národných jazykov.

Kým zodpovednosť za odborné vypracovanie prekladu „s prihliadnutím na dôvody dané kultúrou, tradíciou krajiny a pastoračnými potrebami“ leží na pleciach biskupskej konferencie, vatikánska kongregácia je potom zodpovedná za preskúmanie (recognitio) a potvrdenie (confirmatio) prekladu.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 októbra 2021, 18:10