Hľadaj

Archívna snímka: Mons. Piero Coda so Svätým Otcom vo Vatikáne v roku 2019 Archívna snímka: Mons. Piero Coda so Svätým Otcom vo Vatikáne v roku 2019 

Medzinárodná teologická komisia pokračuje v obnovenom zložení

Svätý Otec menoval nového generálneho sekretára Medzinárodnej teologickej komisie. Stal sa ním taliansky teológ Mons. Piero Coda, ktorý vyučuje systematickú teológiu na Univerzitnom inštitúte Sophia založenom hnutím Fokoláre v talianskom Loppiane. Funkciu prevezme po francúzskom dominikánovi Serge-Thomasovi Boninovi, ktorý bol generálnym sekretárom počas troch predchádzajúcich mandátov.

Do Medzinárodnej teologickej komisie vymenoval pápež František aj 12 nových členov. Ide o teológov z rozličných kontinentov, medzi ktorými sú tri ženy a jeden laik. Zároveň obnovil na ďalších päť rokov mandát ďalších členov Medzinárodnej teologickej komisie, medzi ktorými je aj slovenský jezuita, biblista Peter Dubovský.

Menovania sú plodmi konzultácie začatej v roku 2020 medzi biskupskými konferenciami celého sveta a synodami východných eparchov. Na základe odpovedí kardinál Luis Ladaria, prefekt Kongregácie pre náuku viery, predstavil pápežovi zoznam kandidátov, z ktorých následne Svätý Otec vybral nových členov.

Nový generálny sekretár Mons. Piero Coda, ktorý má doktorát z filozofie i teológie, bol doteraz členom Medzinárodnej teologickej komisie, rovnako ako aj Talianskeho teologického združenia a Pápežskej teologickej akadémie.

Komisia dostala i nového prídavného sekretára. Je ním Mons. Maurizio Barba, doterajší oficiál Kongregácie pre náuku viery, ktorý na poste prídavného sekretára nahradí Mons. Riccada Bollatiho.

Medzinárodná teologická komisia má momentálne 28 členov. Jej plenárne zhromaždenie je naplánované na rok 2022.

-zk-

30 septembra 2021, 12:05