Hľadaj

Známky z vatikánskej filatelistickej edície pripravnej na 8. september 2021 Známky z vatikánskej filatelistickej edície pripravnej na 8. september 2021  

Vatikán vydá známky a pečiatku k Eucharistickému kongresu v Budapešti

Vatikánske filatelistické oddelenie pripravilo dve tematické poštové známky s emblémami 52. medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. Pre zberateľov bude k dispozícii aj špeciálna pečiatka, ktorá sa bude vo Vatikáne používať počas dní budapeštianskeho kongresu.

Vatikánske poštové oddelenie sídliace v Krídle Karola Veľkého na ľavej strane Námestia sv. Petra bude tematickú pečiatku používať od 8. do 10. septembra 2021. Filatelistický materiál si bude možné dať vo Vatikáne opečiatkovať aj počas nasledujúcich týždňov až do 9. októbra na oddelení pečiatkovania Poštovej a filatelistickej služby.

Obe spomenuté známky obsahujú logo podujatia 

so symbolom Eucharistie ako prameňa živej vody v duchu motta kongresu zo Žalmom 87 „V tebe sú všetky moje pramene“. Prameň sa delí na štyri vetvy, ktoré symbolizujú štyri rajské rieky a šírenie Dobrej zvesti do sveta prostredníctvom štyroch evanjelistov.

„Jeho voda sa vlieva do rieky, znázornenej ako vlna, pripomínajúca neustálu evanjelizačnú činnosť Cirkvi. Tak ako Dunaj preteká a spája rôzne krajiny a národy, tak aj Eucharistia spája kresťanov rôznych kultúr a jazykov európskeho kontinentu v bratstve Božích detí,“ čítame vo vysvetľujúcom texte.

Vatikánsky poštový a filatelistický úrad pri tejto príležitosti cituje slová pápeža Františka z 10. novembra 2018, že sláviť eucharistický kongres vo veľkom a modernom európskom meste, akým je Budapešť, „v ktorom sa evanjelium a formy náboženskej príslušnosti stali marginálnymi, znamená spolupracovať s Božou milosťou na šírení eucharistickej kultúry prostredníctvom modlitby a činnosti, teda spôsobu myslenia a práce založeného na sviatosti Eucharistie, ale vnímateľného aj mimo cirkevnej príslušnosti“.

Oficiálny dátum publikovania filatelistickej edície je 8. september. Okrem dvoch známok a pečiatky týkajúcich sa udalosti v Budapešti v nej budú aj filatelistický hároček a osobitná pečiatka k 700. výročiu smrti básnika Danteho, poštová známka s pečiatkou k 300. jubileu rehole pasionistov, známky k 100. výročiu založenia Katolíckej univerzity Sacro Cuore v Miláne a 450. výročiu narodenia maliara Caravaggia či aerogram k 400. výročiu smrti kardinála sv. Róberta Bellarmína z rehole jezuitov.

-jb-

25 augusta 2021, 16:41