Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Kapitula Baziliky sv. Petra má nové normy na zaistenie duchovnej služby

Pápež František schválil prechodné normy pre Vatikánsku kapitulu v súvislosti s reformou tejto tisícročnej inštitúcie. Cieľom je zdôrazniť liturgickú a pastoračnú službu kanonikov v Bazilike sv. Petra.

V deň liturgickej spomienky sv. Augustína pápež František schválil Prechodné normy pre Kapitulu baziliky sv. Petra vo Vatikáne, ktoré nadobudnú platnosť 1. októbra. Cieľom je začať s reformou tejto starobylej inštitúcie, ktorej štatút sa v súčasnosti reviduje. Ide tu najmä o „službu liturgickej a pastoračnej animácie“, ktorú kanonici doteraz vykonávali vo Vatikánskej bazilike najmä počas nedieľ a sviatkov.

Pre kanonikov, ktorých je necelých tridsať, nové normy stanovujú „kapitulný plat, ktorý sa nemôže kumulovať s inými províziami alebo odmenami za služby vykonávané v Rímskej kúrii a iných inštitúciách spätých so Svätou stolicou“. To platí aj pre koadjútorov kapituly, ktorí vykonávajú svoju prácu pri liturgických sláveniach, pastoračných prácach a iných úlohách.

Správa a prevádzkovanie hospodárskych činností spojených s Klenotnicou a predajom náboženských predmetov budú zverené inštitúcii Fabbrica di San Pietro, slúžiacej historicky najmä na údržbu a renováciu chrámu. Tá zároveň „prevezme všetkých zamestnancov kapituly“ a bude vyplácať aj spomenuté finančné príspevky pre kanonikov a koadjútorov.

História a úloha kapituly

Kapitula Pápežskej baziliky sv. Petra vo Vatikáne pozostáva z kolégia kňazov, ktorých pápež vymenoval za kanonikov a z koadjútorov. Ako inštitúcia bola založená v roku 1053 bulou sv. Leva IX., ktorá potvrdila prax, ktorá bola v konštantínovskej bazilike už po celé stáročia, keď v nej liturgickú a modlitebnú službu vykonávali mnísi patriaci k rôznym kláštorom. Od pontifikátu pápeža Eugena IV. (1145-1153) sa kapitula postupne transformovala na autonómne spoločenstvo a prešla z mníšskej na kanonickú štruktúru.

Činnosť kapituly od samého počiatku zahŕňala rôzne oblasti: liturgickú, majetkosprávnu  - týkajúcu sa baziliky a jej filiálnych kostolov, pastoračnú starostlivosť o štvrť Borgo a charitatívnu činnosť s rôznymi sociálnymi službami. Od 16. storočia, keď sa začala výstavba novej baziliky, sa dejiny kapituly prelínali s dejinami stavebnej dielne Fabbrica di San Pietro. Boli to dve samostatné inštitúcie, obe riadené tým istým arcikňazom.

V posledných desaťročiach - ako zdôraznil Benedikt XVI. pri stretnutí s kanonikmi 7. októbra 2007 – „sa činnosť Kapituly v živote Vatikánskej baziliky postupne orientuje na znovuobjavenie jej skutočných pôvodných funkcií, spočívajúcich predovšetkým v službe modlitby. ... Toto je vlastná povaha Vatikánskej kapituly a prínos, ktorý od vás pápež očakáva: Pripomínať vašou modlitbovou prítomnosťou pri Petrovom hrobe, že nič sa nemá uprednostňovať pred Bohom; že Cirkev je plne zameraná na neho, na jeho slávu; že Petrov primát slúži jednote Cirkvi a tá zasa slúži spásnemu plánu Najsvätejšej Trojice“.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

28 augusta 2021, 16:10