Hľadaj

Vo Vatikáne prebieha Deň reflexie a modlitby za Libanon

Vatikán dnes 1. júla žije mimoriadnym stretnutím o Libanone. Prítomní sú predstavitelia tamojších kresťanských komunít, ktorí sa budú spoločne zamýšľať nad závažnou situáciou v krajine a modliť sa spolu s pápežom za pokoj a stabilitu. Dnešný Deň reflexie a modlitby za Libanon sa nesie v znamení motta: „Pán Boh má plány pokoja. Spoločne pre Libanon“.

Hlavný program stretnutia za pokoj pre Libanon a prekonanie tamojšej akútnej krízy sa začal o 8.30 v Dome sv. Marty privítaním hostí zo strany pápeža Františka. Pokračoval v Bazilike sv. Petra spoločnou modlitbou Otčenáš, po ktorej Svätý Otec spolu s patriarchami a ďalšími účastníkmi spoločne zostúpili k hrobu apoštola Petra a každý sa so zapálenou sviecou pripojil k prosbám o príhovor apoštola za úmysel stretnutia.

Zostrih z úvodnej časti stretnutia

Účastníci ekumenického stretnutia

Na stretnutí sa zúčastňuje desiatka hláv kresťanských komunít. Zastúpené sú východné katolícke cirkvi, dve pravoslávne cirkvi, Arménska apoštolská cirkev a evanjelici.

Z katolíckych predstaviteľov sú prítomní maronitský patriarcha kard. Bechara Boutros Raï, sýrsko-katolícky patriarcha Ignace Youssef III. Younan, melchitský patriarcha Youssef Absi a ďalší predstavitelia východných katolíckych cirkví prítomných v Libanone i tamojšej latinskej cirkvi, medzi nimi chaldejský biskup Michel Kassarj a latinský apoštolský vikár Mons. Cesar Essayan.

Grécko-pravoslávnu cirkev Antiochijského patriarchátu zastupuje jej patriarcha Youhanna X. Yazigi; Sýrsko-pravoslávnu cirkev patriarcha Ignác Efrém II. a Arménsku apoštolská cirkev v Cilícii katolikos Aram I. Najvyššiu radu evanjelického spoločenstva v Sýrii a Libanone zastupuje jej predseda Rev. Joseph Kassabhas.

Stretnutie moderuje apoštolský nuncius v Libanone Mons. Joseph Spiteri. Zúčastňujú sa na ňom aj prefekt Kongregácie pre východné cirkvi  kardinál Leonardo Sandri a vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher.

Okrúhly stôl a záverečná spoločná modlitba

Po modlitbe pri hrobe sv. Petra sa účastníci spolu so Svätým Otcom presunuli do Klementínskej sály Apoštolského paláca na diskusiu pri okrúhlom stole. Táto časť programu prebieha za zatvorenými dverami a je rozložená na dopoludňajší a popoludňajší blok.

Večer o 18. hodine vyvrcholí ekumenické stretnutie spoločnou modlitbou 

vo Vatikánskej bazilike pri Oltári katedry. Spolu s čítaniami z Božieho slova zaznejú modlitby a spevy s tradičnými formami jednotlivých rítov prítomných v Libanone, s arabskými, sýrskymi, arménskymi a chaldejskými textami. Vzhľadom na kontext pandémie si účastníci prejavia znak pokoja nie zvyčajným objatím a bozkom, ale položením horiacich lámp na jeden spoločný svietnik. Očakáva sa, že Svätý Otec pri tejto príležitosti prednesie svoje posolstvo.

Svätý Otec pozval k duchovnému spojeniu všetkých veriacich

Pápež František vyzval veriacich modliť sa za Libanon už v stredu týmito slovami:

 „... 1. júla sa vo Vatikáne uskutoční osobitný deň reflexie a modlitby za Libanon. Spoločne s hlavami všetkých cirkví prítomných v Krajine cédrov sa necháme inšpirovať slovom Svätého písma, ktoré hovorí: „Pán Boh má plány pokoja“. Pozývam všetkých pripojiť sa duchovne k nám, modliac sa, aby Libanon opäť povstal z ťažkej krízy, ktorou prechádza a znovu ukázal svetu svoju tvár pokoja a nádeje.“

V predvečer stretnutia prijal pápež František na osobných audienciách dvoch zo spomenutých ekumenických hostí z Libanonu. Najprv sa stretol s grécko-pravoslávnym patriarchom Antiochie a celého Orientu, Jeho Blaženosťou Youhannom X. a potom samostatne prijal sýrsko-pravoslávneho patiarchu Antiochie, Jeho Svätosť Ignáca Efréma II.

Čelní predstavitelia cirkví a cirkevných komunít Libanonu sú hosťami Svätého Otca v Dome sv. Marty od 30. júna do 2. júla.

-zk, jb-

01 júla 2021, 11:58