Hľadaj

Pápež František prijal ministerského predsedu Iraku

V piatok 2. júla navštívil Vatikán iracký premiér Mustafa al-Kadhimi. Stretol sa so Svätým Otcom, následne s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Paulom Richardom Gallagherom.

Podľa oficiálneho komuniké Svätej stolice si pri stretnutí v srdečnej atmosfére rozhovorov „pripomenuli  historickú návštevu pápeža Františka v Iraku a momenty jednoty, ktoré Iračania zakúsili“. Hovorili aj o „význame podpory kultúry celonárodného dialógu na podporu stability a procesu obnovy krajiny“.

Témou bola aj „ochrana historickej prítomnosti kresťanov v krajine prostredníctvom primeraných právnych opatrení“ a poukázanie na „významný príspevok, ktorý kresťania môžu priniesť pre spoločné dobro, so zdôraznením potreby zaručiť im rovnaké práva a povinnosti ako majú ostatní občania“.

Na záver stretnutí sa hovorilo i o regionálnej situácii a konštatovalo sa „úsilie, ktoré krajina s podporou medzinárodného spoločenstva vyvinula na obnovenie atmosféry dôvery a pokojného spolužitia“.

-mh-

02 júla 2021, 14:37