Hľadaj

EPA1601741ok.jpg Editoriál

Emeritný pápež a nerealistickosť „úniku do čistej doktríny“

Prinášame editoriál Andreu Tornielliho, edičného riaditeľa vatikánskych médií, ktorý vyšiel okrem nášho portálu Vatican News aj na stránkach denníka L’Osservatore Romano. Článok nesie nadpis: „Emeritný pápež a nerealistickosť «úniku do čistej doktríny»“.

Andrea Tornielli

„Myšlienka ´úniku do čistej náuky´ sa mi zdá celkom nerealistická“. Teológ a emeritný pápež Joseph Ratzinger písomne odpovedá na otázky nemeckého mesačníka Herder Korrespondenz a zdá sa, že opäť sa chce dištancovať od účelových klišé, ktoré boli na neho ušité. V jednej časti rozhovoru, nad ktorou sa pri citáciách a komentároch takmer nikto nepozastavil, Benedikt XVI. hovorí:

„Predovšetkým je však veriaci človek osobou, ktorá si kladie otázky, človekom, ktorý musí neustále znovuobjavovať skutočnosť tejto viery za ťaživými skutočnosťami každodenného života, i proti nim. V tomto zmysle sa mi myšlienka akéhosi ´úniku do čistej náuky´ javí ako absolútne nerealistická. Náuka, ktorá by existovala len ako akýsi druh prírodnej rezervácie, oddelená od každodenného sveta viery a jej požiadaviek, by predstavovala istým spôsobom zrieknutie sa samotnej viery. Náuka sa musí rozvíjať vo viere a vychádzajúc z nej, nie popri nej.“

Tieto slová emeritného pápeža, ako je zrejmé aj z ďalšieho obsahu rozhovoru, ukazujú tvár takej Cirkvi, ktorá hovorí srdcom a duchom, pretože taká Cirkev, ktorá hovorí len svojou doktrinálnou oficiálnosťou alebo funkcionalizmom svojich štruktúr, má za výsledok skôr odďaľovanie než priťahovanie.

Už v roku 2001, v knižnom rozhovore s Petrom Seewaldom Boh a svet, vtedajší kardinál a prefekt Kongregácie pre náuku viery uviedol:

«Povaha viery nie je taká, že by od určitého momentu bolo možné povedať: ja ju mám, iní nie... Viera zostáva kráčaním. Počas celého priebehu nášho života zostane kráčaním, a preto je viera vždy ohrozená a v nebezpečí. A je tiež prospešné, aby sa týmto spôsobom vyhýbala nebezpečiu stať sa manipulovateľnou ideológiou. Riziku, že sa zatvrdíme a staneme sa neschopnými zdieľať uvažovanie a utrpenie s naším bratom, ktorý pochybuje a má otázky. Viera môže dozrieť len natoľko, nakoľko v každej fáze života znáša a starostlivo sa ujíma úzkosti a sily neviery a kráča, až kým sa tá cesta znovu nestane schodnou v novej dobe».

Toto sú slová, ktoré Benedikt XVI., pápež Nádvoria hľadajúcich (Cortile dei Gentili),  zopakoval aj v rozhovore s novinármi počas letu do Prahy 26. septembra 2009, keď pripomenul, že neveriaci a veriaci potrebujú jeden druhého. A že „katolík sa nemôže uspokojiť s tým, že má vieru, ale musí hľadať Boha ešte viac a v dialógu s druhými sa nanovo učiť Bohu hlbším spôsobom.“

Veriaci, ktorý ešte nevie všetko, ale kladie si otázky tvárou v tvár realite každodenného života. Viera, ktorá nie je vlastníctvom získaným raz a navždy, ale kráčaním a vyvíjaním sa, ďaleko od akéhokoľvek úniku do náuky zredukovanej na prírodnú rezerváciu oddelenú od sveta. Veriaci, ktorý potrebuje otázky a pochybnosti neveriaceho, aby svoju vieru neredukoval na ideológiu, na schému. - To sú témy, ktoré Benedikt XVI. ako teológ, kardinál a potom ako pápež opakovane prehlboval. Je to pohľad, ktorý viackrát nachádzame aj v slovách jeho nástupcu Františka. Napríklad v rozhovore, ktorý viedol s kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami v Milánskom dóme 25. marca 2017, keď vyzval tých, ktorí evanjelizujú, aby boli slobodní od výsledkov a neupadali do zármutku z výziev, ktoré dnes Cirkev prežíva, pričom varoval práve pred ohrozením, že sa viera zmení na ideológiu.

Ako povedal pápež František, „je dobré, že sú tu výzvy, pretože nám dávajú rásť. Sú znakom živej viery, živého spoločenstva, ktoré hľadá svojho Pána a udržuje oči a srdcia otvorené. Musíme sa predovšetkým obávať viery bez výziev, takej viery, ktorá sa domnieva, že je úplná, celkom kompletná: nič viac nepotrebujem, všetko mám hotové... A považuje sa za úplnú, akoby už bolo všetko povedané a uskutočnené.“ A pri tej príležitosti pápež Bergoglio dodal, že „výzvy nám pomáhajú zabezpečiť, aby sa naša viera nestala ideologickou. Nebezpečenstvá ideológií sú tu vždy. Ideológie rastú, klíčia a rozmáhajú sa, keď sa niekto domnieva, že má vieru kompletnú, a stáva sa z toho ideológia. Výzvy nás zachraňujú pred uzavretým a ohraničeným myslením a otvárajú nás širšiemu chápaniu obsahu zjavenia“.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

28 júla 2021, 18:48