Hľadaj

Mons. Ivan Jurkovič (snímka z funkcie stáleho pozorovateľa Svätej stolice v Ženeve, nov. 2017) Mons. Ivan Jurkovič (snímka z funkcie stáleho pozorovateľa Svätej stolice v Ženeve, nov. 2017) 

Za apoštolského nuncia v Kanade bol menovaný Mons. Ivan Jurkovič

Svätý Otec vymenoval nového apoštolského nuncia pre Kanadu. Je ním Mons. Ivan Jurkovič, 68-ročný diplomat Svätej stolice, pôvodom zo Slovinska. Jeho meno je v medzinárodnom prostredí dobre známe vďaka jeho doterajšiemu pôsobeniu v Ženeve.

Od roku 2016 bol Mons. Ivan Jurkovič vo funkcii stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri ženevskom úrade OSN a tamojších špecializovaných inštitúciách a pri Svetovej obchodnej organizácii. Bol tiež reprezentantom Svätej stolice pri Medzinárodnej organizácii pre migráciu.

Predtým, od roku 2011 bol arcibiskup Jurkovič apoštolským nunciom v Ruskej federácii a zároveň v Uzbekistane. V službách vatikánskej diplomacie je od roku 1984.

-jb-

05 júna 2021, 12:53