Hľadaj

Sochy z ľadu v New Brighton Beach zdôrazňovali dôležitosť konferencie COP26 (31. máj 2021) Sochy z ľadu v New Brighton Beach zdôrazňovali dôležitosť konferencie COP26 (31. máj 2021) 

Vo Vatikáne bude 4. októbra stretnutie „Viera a veda: smerom ku COP26“

V Tlačovom stredisku Svätej stolice sa vo štvrtok 17. júna konala prezentácia iniciatívy s názvom: „Viera a veda: smerom ku COP26“. Ide o stretnutie náboženských lídrov a vedcov naplánované na 4. októbra vo Vatikáne, na ktorom sa budú spoločne venovať téme klimatických zmien a potreby globálneho úsilia pre starostlivosť o stvorenstvo.

Stretnutie organizujú spoločne so Svätou stolicou veľvyslanectvá Veľkej Británie a Talianska pri Svätej stolici.

Na dnešnej prezentácii, ktorá bola vysielaná aj v strímingu, vystúpil aj vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul. R. Gallagher.

-zk-

17 júna 2021, 15:33