Hľadaj

Vchod do sídla vatikánskeho finančného ústavu IOR Vchod do sídla vatikánskeho finančného ústavu IOR 

Vatikánska banka zverejnila finančnú bilanciu za rok 2020

Inštitút pre náboženské diela - IOR (nazývaný aj Vatikánska banka) v piatok 11. júna zverejnil svoju výročnú správu a s ňou i bilanciu za rok 2020, ktorú schválila Dozorná rada IOR jednomyseľne dňa 27. apríla.

Ako informuje komuniké Vatikánskej banky, Kardinálska komisia stanovila rozdelenie ziskov tak, že 75% poukázala na činnosť Svätého Otca alebo konkrétnych subjektov a zvyšných 25% pridelila na navýšenie majetku peňažného ústavu.

„V roku 2020, ktorý bol pre globálnu ekonomiku mimoriadne náročným rokom, Inštitút aj naďalej zabezpečoval kvalitné finančné služby pre Vatikánsky mestský štát a Katolícku cirkev prítomnú po celom svete. Okrem toho Inštitút pokračoval vo svojom maximálnom úsilí zabezpečovať úplné a neustále dodržiavanie princípov Katolíckej cirkvi a jej sociálnej náuky pri všetkých operatívnych činnostiach, a osobitne ako prioritu v procesoch správy a v investičných politikách týkajúcich sa vlastného majetku i majetku svojich klientov“.

Ohľadom kľúčových finančných dát za rok 2020 sa vo výročnej správe Vatikánskej banky uvádza: „Vklady klientov boli vo výške 5,0 miliárd eur, z toho 3,3 miliardy eur sa týka správy aktív a úschovy cenných papierov. Čistý zisk bol 36,4 milióna eur, ako výsledok investičného procesu založeného na riziku a v súlade s katolíckou etikou. ... K 31. decembru 2020 bolo imanie vo výške 645,9 miliónov eur netto.“

Počas celého roku 2020 Inštitút pre náboženské diela IOR naďalej posilňoval manažérsky tím a „zvyšoval investície do informačných technológií.“

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 júna 2021, 21:38