Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Vatikán reagoval nótou na taliansky návrh zákona o tzv. „homotransfóbii“

Svätá stolica reagovala verbálnou nótou na legislatívnu aktivitu talianskeho parlamentu v podobe návrhu zákona o tzv. „homotransfóbii“, predloženého poslancom Alessandrom Zanom z Demokratickej strany. Odvolávajúc sa na platnú medzištátnu dohodu medzi Talianskom a Svätou stolicou, nóta požaduje zmenu spôsobu formulovania spomenutého legislatívneho návrhu.

Písomná nóta vatikánskeho Štátneho sekretariátu bola doručená veľvyslancovi Talianska pri Svätej stolici 17. júna. V jej texte sa upozorňuje na skutočnosť, že niektoré súčasné obsahy legislatívneho návrhu zákona proti „homotransfóbii“, ktorým sa zaoberá Senát Talianskej republiky, „zužujú slobodu zaručenú Katolíckej cirkvi“ vo veciach týkajúcich sa organizovanosti, verejného výkonu bohoslužieb, vykonávania učiteľského úradu a biskupskej služby, čiže slobôd zaručených v čl. 2, ods. 1 a 3 Dohody o revízii Konkordátu z roku 1984.

V nóte sa zdôrazňuje, že návrh zákona Zan predstavuje riziko zasahovania okrem iného do práva katolíkov a ich združení a organizácií na „plnú slobodu zhromažďovania a verejného prejavu myšlienok slovom, písmom a akýmkoľvek iným prostriedkom šírenia“, ako je ustanovené v odseku 2 spomenutej platnej medzištátnej zmluvy. Verbálna nóta vatikánskeho Štátneho sekretariátu vyjadruje nádej, že v legislatívnom návrhu Zan o tzv. „homotransfóbii“ dôjde k odlišnému formulovaniu oproti jeho súčasnej verzii.

-mh, jb-

23 júna 2021, 16:08