Hľadaj

Logo Dňa dialógu a modlitby za Libanon Logo Dňa dialógu a modlitby za Libanon

Svätý Otec pozval do Vatikánu kresťanských predstaviteľov Libanonu

Na pôde Vatikánu sa vo štvrtok 1. júla stretnú predstavitelia kresťanských komunít Libanonu. Deň reflexie a modlitby za krajinu prechádzajúcu krízou, sa bude niesť v znamení motta: „Pán Boh má plány pokoja. Spoločne pre Libanon“.

Program stretnutia predstavili dnes 25. júna vo vatikánskom tlačovom stredisku prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kard. Leonardo Sandri, vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher a sekretár Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov Mons. Brian Farrell LC.

„Nádej na budúcnosť Libanonu je spojená s nádejou na jednotu kresťanov.“ To sú slová sv. Jána Pavla II. z jeho apoštolskej exhortácie „Nová nádej pre Libanon“, ktorými  kardinál Sandri naznačil ekumenický zámer pripravovaného stretnutia v nadväznosti na minulosť. Pripomenul aj historický kontext:

„Osobitná synoda pre Libanon sa slávila v roku 1995 v Ríme; a apoštolskú exhortáciu, ktorú som uviedol na začiatku, vydal svätý pápež počas svojej cesty do Krajiny cédrov v máji 1997. Aj pápež Benedikt si vybral tú istú zem, aby podpísal a vydal dokument na konci osobitnej synody pre Blízky východ, v septembri 2012, „Ecclesia in Medio Oriente“, v ktorej je 7 bodov, od 11 do 18 venovaných ekumenickej téme, na viacerých úrovniach.“

Hlavy cirkví a cirkevných komunít Libanonu bude hostiť Dom sv. Marty od 30. júna do 2. júla. Hlavný program vo štvrtok 1. júla bude spočívať v úvodnom a záverečnom ekumenickom modlitbovom zjednotení a bude obsahovať tri bloky diskusie za zatvorenými dverami.  Na programe je aj spoločná modlitba Otčenáš vo Vatikánskej bazilike, po ktorej účastníci spoločne zostúpia na miesto tzv. konfesie nad hrobom apoštola Petra a každý pripojí horiacu sviecu ako znak modlitby, ktorá horí v prosbe o príhovor apoštola.

Ohľadom samotného synodálneho stretnutia prefekt Kongregácie pre východné cirkvi uviedol:

„Rovnako ako v bazilike sv. Mikuláša v Bari 7. júla 2018, aj tu bude okrúhly rokovací stôl a okolo neho zasadnú spoločne so Svätým Otcom apoštolský nuncius v Libanone Mons. Joseph Spiteri, ktorý bude mať funkciu moderátora, a desať hláv kresťanských komunít: za katolícku stranu tam bude maronitský patriarcha kard. Bechara Boutros Raï, sýrsko-katolícky patriarcha Ignace Youssef III. Younan, melchitský patriarcha Youssef Absi, tiež chaldejský biskup Michel Kassarj a latinský apoštolský vikár Mons. Cesar Essayan. Ako viete, 22. júna sa začala synoda na voľbu nástupcu patriarchu Gregora Petra XX. Ghabroyana, ktorý zomrel 25. mája: na základe výsledkov hlasovania môže alebo nemusí byť vyslaný delegát patriarchálnej cirkvi. Ako je zrejmé z programu, v čase od rána do popoludnia budú tri pracovné sekcie.“

Pri spoločnej záverečnej modlitbe v Bazilike sv. Petra bude mať možnosť účasti aj diplomatický zbor pri Svätej stolici a pozvané sú aj všetky mužské i ženské rehoľné komunity, ako aj ostatní libanonskí veriaci prítomní v Ríme. Ekumenická modlitba za pokoj obsahuje úryvky Božieho slova, prosebné modlitby a spevy z tradícií rozličných obradov prítomných v Libanone a tiež texty v arabčine, sýrčine, aramejčine i chaldejčine. V logu ekumenického stretnutia dominuje silueta Panny Márie z Harissy, patrónky Libanonu.

O účasti zástupcov iných kresťanských cirkví informoval sekretár Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov Mons. Brian Farrell.  Na Dni reflexie a modlitby za Libanon sa zúčastnia štyri z nich: Grécka pravoslávna cirkev Antiochijského patriarchátu byzantskej tradície, ktorú vedie patriarcha Youhanna X. Yazigi; Arménska apoštolská cirkev v Cilícii pod vedením katolikosa Arama I.; Sýrska pravoslávna cirkev, na čele ktorej je od roku 2014 patriarcha Ignác Efrém II.; a napokon Najvyššia rada evanjelického spoločenstva v Sýrii a Libanone, čiže Najvyššia rada evanjelickej komunity, ktorú zastupuje jej predseda reverend Joseph Kassabhas.

Pokiaľ ide o organizáciu ekumenickej činnosti priamo v libanonskom regióne, Mons. Farell pripomenul aj „dôležitú úlohu Rady cirkví Blízkeho východu, ktorú tvoria štyri rodiny cirkví: pravoslávne cirkvi, východné pravoslávne cirkvi, katolícke cirkvi a evanjelické cirkvi a komunity.“

-mh, jb-

25 júna 2021, 16:21